Een stuk gezelliger!
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Kees

Kees

Joop Wickel overleden

Op donderdag 15 oktober is  Joop Wickel op 83 jarige leeftijd overleden.

Hoewel hij de laatste jaren al erg kwakkelde met zijn gezondheid, kwam het bericht ook voor ons toch nog onverwacht. Ik sprak hem afgelopen zomer nog en toen verheugde hij zich er al weer op om weer te kunnen schaken, zodra dat weer mogelijk was.
Hij was een echte liefhebber en speelde tot vlak voor de corona nog zijn partijtje mee. Zijn laatste partij speelde hij op 13-2-2020 en die won hij nog….Op 26 februari kreeg ik van hem een berichtje, dat zijn vrouw Elly gevallen was en dat hij voorlopig niet kwam.
Zijn vrouw bracht hem de laatste tijd altijd en dan vroeg hij of ik hem na afloop even thuis wilde afzetten, omdat ik toch die kant uitging. Het was soms wel bijna 00:30 uur voordat hij dan door mij voor de deur werd afgezet. Voor zijn vrouw natuurlijk ook een veilig idee, dat hij op deze manier vertrouwd thuis kwam. En hij was me dan ook altijd zeer dankbaar.
Joop, we zullen je missen! Het was fijn om je gekend te hebben en om tegen je te spelen, want je was een goede, sportieve speler! Wij wensen jouw vrouw Elly en de (klein)kinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Namens alle leden en het bestuur,
Een laatste schaakgroet!
Kees Pruis
Voorzitter schaakclub Purmerend

Joop Wickel omringd door schaakvrienden tijdens het Tulpentoernooi 2017.

Online valsspelen

Nadat eind vorig jaar de geboren grootmeester Oekraïner Rausis was betrapt op valsspelen, door in het toilet gebruik te maken van zijn smartphone heeft het bestuur gisteravond geconstateerd, dat er tijdens de virtuele clubavond door één van onze leden aantoonbaar gebruik is gemaakt van de analyse-modus van Stockfish. Zettenreeksen van 32 zetten werden gespeeld, waarbij steeds de beste zet van SF werd gespeeld.
Het bestuur neemt dit ernstig op en heeft de betreffende persoon, die ook al eerder in de fout ging, hierop aangesproken en bestraft.
Dit onsportieve gedrag kan ertoe leiden, dat onze leden die wel eerlijk spelen afhaken voor de virtuele clubavonden en wellicht zelfs overwegen om hun lidmaatschap op te geven. Het is dus een ernstige overtreding, die we zeer serieus nemen. Het bestuur heeft besloten om het betreffende lid voor 3 virtuele clubavonden te schorsen. Mocht het betreffende lid zich daarna ooit nog eens schuldig maken aan dit ongewenste gedrag, dan zal het bestuur overwegen om het betreffende lid  te royeren en ook bij de aangesloten bonden als valsspeler te laten aanmerken.
Hopelijk zal het niet zover komen en besluit het betreffende lid voortaan om zijn/haar leven te beteren. Het is maar een spelletje en daarbij is tegen je verlies kunnen en sportiviteit belangrijker, veel belangrijker dan winnen en daarmee de reputatie van jezelf en de club op het spel te zetten.

Namens het bestuur,
Kees Pruis
Voorzitter schaakclub Purmerend

Lockdown toernooi

Dan maar weer online bedacht het bestuur vanmiddag, nadat de onderhandelingen met Triton op niet waren uitgelopen. Helaas konden we niet live schaken, ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen.
Niet getreurd! Bert Jan zette de Lichess competitie op en daaraan namen maar liefst 18 spelers deel, op minstens 1,5 km van elkaar en zonder mondkapje!
Frank Reurs trok voortvarend van leer en wist een prachtige score op te bouwen. Toegegeven, hij kreeg 1 partij cadeau, maar verder won hij de laatste 5 partijen, ook van de bijna onverslaanbare S.F. Valencia. Maar ook nog eens verrassend van Nico Felten in de laatste partij!
Gefeliciteerd Frank! En alle andere deelnemers: fijn dat jullie er waren! Het clubgevoel was er toch weer even! 18 deelnemers is niet slecht!
Bedankt voor de organisatie Bert Jan Melchers! Volgende week zelfde plek, zelfde tijd? Of er moeten wonderen gebeuren……

Mondkapjes

Beste schaakvrienden,

De laatste maatregelen in relatie tot het Coronavirus die zijn afgekondigd hebben ook voor onze schaakclub gevolgen.

De beheerder van Wijkplein volgt het dringende advies van de rijksoverheid op en verplicht ons tot het dragen van niet medische mondkapjes bij het verplaatsen binnen het gebouw.

(dus zolang je op je plaats blijft zitten mag het kapje af).

Conform het bericht van de rijksoverheid betreft dit iedereen van 13 jaar en ouder.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/nieuwsbericht-coronavirus-2-oktober-in-eenvoudige-taal

Dit zijn de regels voor het gehele gebouw, dus voor de schakers die spelen in de grote zaal of andere ruimte, maar ook voor de begeleiders die zich binnen in het gebouw begeven.

Zie ook onderstaand bericht van de beheerder:

Beste huurders / ruimte gebruikers,

Wij willen u erop attenderen dat vanaf maandag 5 oktober 2020 wij de regel hanteren om in het wijkplein een mondkapje te dragen. Als u zich verplaatst in het wijkplein moet het mondkapje op en gaat u zitten dan kan deze af. Kunt u dit communiceren met uw leden of de mensen die dit moeten weten. Wij kunnen namelijk de toegang weigeren als iemand geen mondkapje op heeft. 

Ook blijven de andere basisregels van kracht:

  • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Houd 1,5 meter afstand 
  • Probeer drukte te vermijden. 
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Maak na gebruik  de tafels en evt. stoelleuningen schoon met het desinfectiemiddel wat in de ruimte staat

Niet alleen de gebouwbeheerders zullen op de naleving toezicht houden, ook wij als schaakclub zullen de regels strikt naleven en hierop controleren.  Bij binnenkomst in de speelzaal tekent u voor akkoord voor het protocol, inclusief de aanvulling, die wij hierboven aangeven. Alleen door ons te houden aan de voorschriften kunnen we samen gezond blijven en blijven genieten van onze clubavonden!
Het bestuur vertrouwt en rekent op jullie medewerking.

Namens het bestuur,

​C.J. ​Pruis

​Voorzitter schaakclub Purmerend​

Purmerend kiest voor badlakens

Nu we aan de vooravond staan van een nieuw verenigingsjaar wil ik graag namens het bestuur aangeven hoe we dit willen gaan verwezenlijken. Het heeft nogal wat hoofdbrekens gekost om te komen tot een veilig protocol, waarbij het verantwoord is om weer live in Triton te schaken. Op de ALV van donderdag 3 september kwam het bestuur met een concept-protocol, waarop geschoten mocht worden door de leden. Dat werd volop gedaan en daar kwamen ook goede voorstellen uit. Ondertussen heeft de KNSB al weer een aanpassing van het protocol doen uitgaan, waarbij het handhaven van de 1,5 afstand tussen de spelers, ook je directe tegenstander als maatstaf werd gepresenteerd. Daarnaast heeft Triton een aantal voorwaarden gesteld, waar we rekening moeten houden. Kort gezegd komt het erop neer, dat de ruimte in de grote zaal gecombineerd met de kleine zaal, beperkt wordt tot 30 spelers. Dat betekent waarschijnlijk, dat niet alle spelers in de grote zaal/kleine zaal terecht kunnen en een aantal spelers hun partij zullen spelen in andere beschikbare ruimtes binnen Triton.
Op grond van de 1,5 meter regel stelt het bestuur voor, om aan te geven of je als lid wenst te spelen met behulp van twee tafels en een badlaken of gewoon achter één tafel, waarbij de speler achterover leunen als hij/zij niet aan zet is. Bij de verplichte opgave om deel te nemen aan de volgende ronde dienen spelers aan te geven wat hun voorkeur verdient. Van tevoren wordt dan een indeling gemaakt, waarbij de als eerste genoemde spelers spelen aan tafel 1 enzovoorts. De plattegrond met de tafelnummers alsmede het complete protocol worden nog deze week aan de leden toegestuurd. Bij deelname teken je de presentielijst, waarbij je dan gelijk akkoord gaat met het protocol. Alleen op deze manier is het verantwoord om te spelen. Laten we hopen dat dit goed gaat en dat we op deze manier toch het clubgevoel weer terug krijgen!
Opgeven voor woensdagavond 19:00 uur! De indeling staat dan uiterlijk 21:00 uur op de site.

Overigens zal er ook voor de leden, die niet naar de club willen komen, een virtuele clubavond worden georganiseerd door Bert Jan Melchers. Deze competitie staat los van de Keizercompetitie en begint donderdag 10 september a.s. om 19:30 uur. Informatie van Bert Jan volgt.
Hopelijk tot ziens!
Namens het bestuur,
Kees Pruis, voorzitter en Corona-verantwoordelijke