Een stuk gezelliger!
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Avatar

corgroot

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2020/2021!

Beste Schaakleden

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning  zal plaats vinden rond 09 April 2021, gelieve hiermee rekening te houden. Ter info, in de Contributie zit ook de bondsafdracht, op dit moment is dat voor senioren, 50.40 euro en voor de jeugd 26 euro op jaar basis. Tijdens de jaarvergadering in Augustus 2021, het voorstel over de eenmalige verlaging van de contributie, zie mail van onze voorzitter.

 

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2020/2021!

Beste Schaakleden

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De Eerste inning  zal plaats vinden rond 09 December 2020, gelieve hiermee rekening te houden. Ter info, in de Contributie zit ook de bondsafdracht, op dit moment is dat voor senioren, 50,40 euro en voor de jeugd 26 euro op jaar basis. 

 

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2019/2020!

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

 

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2019/2020 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 01 November 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Huishoudelijke mededeling contributie 2018/2019

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2016/2017 per omgaandete voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.


Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 28 Februari 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend