Een stuk gezelliger!
Avatar

kerkdijk

1 40 41 42

Feike Dokter

De krantenknipsels van Feike Dokter.

Een paar jaar geleden, bij de verhuizing van Het Noot naar Triton, kreeg ik van Jan Poland toestemming om een aantal oude krantenknipsels uit het schaakclub archief mee naar huis te nemen met de belofte om ze weer spoedig terug te brengen.
Die belofte moet ik wel nakomen, weshalve ik recent deze krantenknipsels ter hand genomen heb.

De krantenknipsels blijken knipsels te zijn uit De Telegraaf en wel van de wekelijkse schaakrubriek uit de periode 16 mei tot en met 10 october 1931!!

Het feit dat de knipsels zich bevinden in het archief van de Schaakclub Purmerend, de periode 1931 betreffen en onze schaakclub opgericht is op 25 november 1931 (deze maand dus 84 (!!!) jaar geleden) doet vermoeden dat deze knipsels zonder twijfel toebehoord hebben aan één der oprichters van onze schaakclub en wellicht wel aan de meest bekende oprichter, wiens foto op deze website voorkomt, notaris Feike Dokter.

Uiteraard ademen deze knipsels geheel te tijdgeest uit van die jaren. Natuurlijk kan men de schaakrubrieken lezen en een indruk krijgen wat de schaker toen bezig hield. Maar ook op de achterkant van de knipsels zijn diverse interessante berichten te lezen.

Zo lezen we o.a. het volgende:
-De vissers hebben de vangst op overvloedig aanwezige ansjovis in de Zuiderzee gestaakt omdat de overvloedige vangsten zo goed als onverkoopbaar zijn wegens de grote aanvoer van ansjovis op de markt.
-In Amsterdam wordt een overvloed aan gemeubileerde en ongemeubileerde appartementen te huur aangeboden.
-In het Grand-Theatre loopt de operette “Kom, schaak me toch” met Enny de Leeuwe. Dit ging ongetwijfeld over een andere soort sport dan ons schaken!
-In een interview zegt de heer Pander, directeur van de vliegtuigfabriek Pander te Den Haag, dat, na het overwinnen van nog enkele bezwaren, in de toekomst het kleine vliegtuig de auto zal verdringen.
-In october 1931 trad in Duitsland het kabinet Brüning aan.
-Een dag voor de bijeenkomst van de zich nationaal noemende oppositiepartijen te Harzburg, Duitsland, wordt de heer Adolf Hitler, in het artikel aangeduid als de leider van de Hakenkreuzler, door de Rijkspresident Hindenburg ontvangen. Hitler had om dat bezoek al maanden eerder verzocht. Er wordt in het artikel gespeculeerd wat de bedoeling van Hindenburg kan zijn dat hij Hitler op dit tijdstip ontvangt.
-In New York vertelde een 93-jarige vrouw dat zij al 30 jaar al haar geld bij zich droeg, zijnde een half miljoen dollar.

Voor wat het schaken betreft:
-23 mei 1931: er wordt vermeld dat Capablanca naar Nederland zal komen om een match van 10 partijen te spelen tegen Euwe.
-Overigens wordt de uitslag van de match (Euwe-Capablanca 4-6) niet in de schaakrubriek vermeld.
Wel wordt er een overzicht gegeven van commentaren van de buitenlandse pers n.a.v. deze match. De teneur is dat men vindt dat de Wereldschaakbond nu actie dient te nemen om een match tussen Capablanca en Aljechin te organiseren. We weten nu dat die match er niet is gekomen, maar wel, in 1935, een match Euwe-Aljechin die Euwe het wereldkampioenschap schaken bracht.
-Er is een rubriek Correspondentie waaruit af te leiden is dat sommigen toendertijd van mening waren dat ook officieren (zoals de stukken toen genoemd werden) een pion en passant zouden kunnen slaan!!! met als argument dat de spelregels nergens uitdrukkelijk vermelden dat uitsluitend een pion en passant kan slaan.
-Op 1 augustus 1931 speelde Capablanca een simultaanseance, aangeboden door het Dagblad De Telegraaf. Drie partijen werden door Capablanca verloren en die partijen werden gepubliceerd in de schaakrubriek.
-De massakamp Zeeland tegen Antwerpen, gespeeld in Terneuzen, werd door de Zeeuwen met 20,5 – 12,5 gewonnen.
-In de rubriek van 10 october 1931 werd als wetenswaardig feit o.a. vermeld dat Capablanca via New York verder reisde naar Cuba. Over Aljechin is het goed te weten dat hij in Yoegoslavie op vacantie was en dat hij kort daarna zou terugkeren naar Parijs om zijn serie artikelen (ongetwijfeld over schaken) te hervatten.
-De zettenreeks 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Pf3 Pf6 4 Pc3 dc4x 5 a4 wordt in een partijbespreking de Lazy Man’s opening genoemd. Het zou getuigen van gemakzucht om altijd maar weer 1 d2-d4 te spelen.
De huidige topspelers zullen zich in deze mening zeker niet kunnen vinden!

Overigens werd de rubriek geschreven door W.A.T. Schelfhout, onder schakers bekend als Wats, wonende Marnixstraat 321 te Amsterdam.
Een zestigtal partijen van Wats zijn te vinden op internet, zie Partijen Wats

Binnenkort geef ik de krantenknipsels terug aan Jan Poland zodat de knipsels weer voor allen ter beschikking komen.

CK

Kennemer Combinatie 4 – Purmerend 3 uitslag 5-3

Uitslagen en stand P3

Vrijdag 6 november 2015 speelde het derde team tegen KC-4 te Haarlem. Er werd fel gevochten getuige het feit dat er geen enkele partij in remise eindigde.

Alhoewel P3 een voorsprong nam na een snelle overwinning van Kees Kerkdijk keerden rond 22.30 uur de kansen en kwam KC4 voor. Jan Bakels schoof zijn tegenstander regelmatig van het bord. Ton de Veij behaalde middels een stukoffer een mooie overwinning zodat later op de avond een stand van 4-3 verscheen.

Nu hing alles van Foppe Reinders af die werd aangemoedigd dat zijn overwinning zeer op prijs werd gesteld. Echter, in een gesloten stelling met de kwaliteit achter was de aanmoediging vragen om het schier onmogelijke. Na een vijandelijke invasie van de drie zware stukken in zijn stelling ging Foppe uiteindelijk strijdend ten onder en was onze nederlaag een feit.

Teamspelers zijn uiteraard  niet gehouden om te winnen, maar wel gehouden om hun uiterste best te doen om te winnen, en aan die inzet heeft het niet ontbroken. Als troost kan gewezen worden op het vorige seizoen waarin het derde team met twee nederlagen begon en uiteindelijk nog als derde eindigde. Dan hebben we dit jaar al een betere start gemaakt!!!

Dank aan Jacob van Twisk die bereid was als invaller op te treden.

De volgende wedstrijd is een uitwedstrijd op donderdag 26 november 2015 tegen Volendam 2.

Een meer gedetailleerd verslag van de partijen geschreven door de spelers volgt later.

CK

 

 

Impressies van de wedstrijd Purmerend 3-De Waagtoren 5

Een kort verslag met uitslag van de NHSB klasse 2C wedstrijd tussen Purmerend 3 en De Waagtoren (4-4) verscheen eerder in deze NIEUWS rubriek.
Detail informatie kunt u vinden op de website van de NHSB www.nhsb.nl onder competitie, klasse 2C.

Hieronder volgt een impressie van de partijen geschreven door de spelers zelf, een traditie die is ingezet door Rob Hahlen, en die we hier voortzetten.
In teams zonder non-playing captain is het wel bijna noodzakelijk dat de spelers zelf de pen ter hand nemen.

Paul Toepoel vs. Frank van der Moolen 1-0

Mijn partij met de zwarte stukken aan het eerste bord begon als rustige gesloten Siciliaanse opening. Wit had de koningsloper gefianchetteerd en de f-pion naar voren gezet, waardoor de koningsvleugel wel veel ruimte had, maar er nog niet veel dreiging was. Ik speelde mijn damevleugelpionnen op en ruilde alle paarden af. Wit hield weliswaar twee doorgeschoven centrumpionnen over, maar ook een verzwakte koning en een toren die nog niet meedeed aan het spel. In plaats van de verdedigende witte loper te ruilen, koos ik ervoor om mijn koningsvleugel ook open te gooien in de verwachting uiteindelijk een pion te zullen winnen. Ik zag daarbij het witte gevaar niet en na twee wat zwakkere zetten was mijn (lichte) voordeel opeens omgezet in een beroerde stelling, met snel verlies tot gevolg.
Ik begrijp dat de teleurstelling aan mij af te lezen was. Niet zozeer om het verlies van een spelletje schaak, maar ik was verbouwereerd dat ik mijn betere stelling in twee toch zorgvuldig uitgekozen zetjes zo kon omgooien.

Rob Hahlen vs. Jan Poland remise

Wat een teleurstellend foutenfestival!
In een zijvariant van het Slavisch laat mijn tegenstander zijn witveldige loper ruilen. Hij dacht kennelijk daarmee een aanval op mijn nog niet gerokeerde koning te kunnen openen, maar dat was gemakkelijk te weerleggen. Hij overziet daarbij dat hij bij een aanval op zijn dame een tussenschaak kan doen dat mijn koning in het midden houdt. Nadat hij zijn dame heeft weggespeeld kan ik lang rokeren en dreig daarmee een stuk te winnen. Nadat hij het aangevallen paard heeft weggespeeld val ik opnieuw zijn dame aan en het lijkt dan alsof ik daarna met een vork een pion kan winnen. Dat is niet zo, zie ik, want hij kan zijn dame wegspelen met een aanval op een paard van mij. Maar mijn tegenstander lijkt ervan overtuigd dat hij een stuk gaat verliezen en offert zijn paard voor twee pionnen. Ik kan er echter een terugwinnen en heb een mooie batterij met dame en toren op de open h-lijn. Er komt nog een toren bij op de open g-lijn. Alles afruilen en met een stuk meer kan het niet mis. Ik zie dat ik geforceerd de dames kan afruilen en zijn stelling maximaal onder druk kan houden. Op dat moment vind ik dat ik wel de beste zetten gespeeld heb om mijn aanval maximaal te versterken. En zowaar, thuis, bij de analyse met het schaakprogramma Komodo, blijkt er niet veel op aan te merken. Het is dan half tien en ik ben ervan overtuigd dat het ‘kat in het bakkie’ is; als eerste klaar en een mooi begin van het seizoen!
Mijn tegenstander houdt er een ander idee op na. Hij probeert juist de dames en de torens af te ruilen. We hebben dan allebei een loper van de zwarte velden, ik heb een paard en zes pionnen, waarvan een keten van vier op zwarte velden, hij heeft nog zeven pionnen, allemaal op wit. Zijn loper is sterker dan de mijne, het duurt even voordat ik die kan activeren. Ondertussen mis ik nog een mogelijkheid om mijn paard te offeren voor een vrijwel beslissende aanval, gefixeerd als ik ben op het idee de boel af te ruilen. Ik denk door te kunnen breken op de damevleugel en daar een vrijpion te creëren en op de koningsvleugel alles onder controle te kunnen houden. Daar bedenk ik een plan voor, dat alras veel te passief blijkt en vol gaten zit. Het lukt mijn tegenstander zijn loper te activeren, mijn koning huppelt de verkeerde kant op terwijl die van hem doodgemoedereerd mijn stelling binnenwandelt. En mijn stukken werken ook al niet samen. Mijn stelling bevalt me hoe langer hoe minder, en gebruik veel tijd om de dreigingen van mijn tegenstander te pareren. Alle lof voor hoe hij het maximale uit zijn stelling weet te halen!
Op de koningsvleugel worden alle pionnen geruimd, maar omdat zijn koning zo actief staat en mijn stukken verkeerd is dat alleen maar in zijn voordeel. Ik overzie tot overmaat van ramp ook nog eens dat hij met zijn loper mijn stelling kan binnenvallen en nog een pion kan gaan winnen. Mijn stukken staan te ver weg om afdoende te kunnen dekken. Komodo geeft aan dat hij met een schijnoffer van een pion vrijwel al mijn pionnen kan elimineren zodat mijn kansen op winst sowieso verkeken zijn. Hij houdt dan een paar verbonden pionnen over die alleen door een stukoffer tegen te houden zijn. Het is dan nog maar de vraag of ik dan nog remise kan houden.
Mijn stelling vertrouw ik inmiddels helemaal niet meer, volgens mij sta ik op verlies, al geeft Komodo nog steeds een plus voor mij aan. Met nog twee minuten op de klok, tegen twintig van hem, gooi ik er in arren moede maar een remisevoorstel uit. Tot mijn opluchting neemt hij het na enig nadenken aan, hij zag niet hoe hij kon winnen. Een shoot-out van Komodo geeft mij in de slotstelling slecht 25 procent.
Samengevat: we hebben allebei veel gemist. Ik heb een gewonnen stelling verprutst, mijn tegenstander heeft er uitgehaald wat er in zat. Maar heeft op het eind misschien nog wel de winst laten liggen. Een ‘terechte’ uitslag??

Alexander Versluis vs. Ton de Vey 1-0

Na een rustige opening veroverde ik in het middenspel een belangrijke centrumpion, welke ik helaas na 3 zetten al weer knullig weggaf.
Hierna kwam er een stelling op het bord met steeds wisselende scherpe stellingen, waarbij ik steeds de overhand had.
Mijn tegenstander dacht vrij lang na en had derhalve zo’n half uur minder bedenktijd.
Hij speelde echter steeds de juiste zetten.
Op de 36e zet werd ik eigenlijk verrast door een paardzet waarbij mijn dame door wit’s toren aan werd gevallen. Hierna greep ik volledig mis. I.p.v. met mijn loper op g2 met schaak te nemen, waardoor de witte dame moest terugslaan en ik de nu niet meer door de dame gedekte toren kon nemen, speelde ik een kreukzet, waarbij ik een stuk verloor. Maar ik non wel enige pionnen rapen en dreigde alsnog met remise weg te komen.
Ik greep echter nogmaals mis en kon opgeven.
Al met al wel een leuke partij (achteraf) maar door mij bijzonder slecht gespeeld.
Sorry team!
(Noot van CK: Ton, je hoeft je in het geheel niet te excuseren. Het is geen pretje als laat op de avond de overwinning alleen afhankelijk is van het resultaat van jouw partij, je in tijdnood verkeert en bovendien de halve club zich rond jouw bord verdringt om te genieten van de voelbare spanning die boven de partij hangt. Volgende keer beter, Ton. Verleden jaar heb je voor ons team in de wedstrijd tegen Kennemer Combinatie in een identieke situatie wel het volle punt gepakt en ons de team-overwinning bezorgd).

Kees Kerkdijk vs. Ronald Kamps remise

Een Siciliaanse opening met de Sozin variant.
Wit kwam licht in het voordeel. Zwart ging over tot e6-e5 waardoor d6 achterbleef. Na een drie stukken ruil beheerste wit de halfopen d-lijn en had de goede loper terwijl zwart op gescheept zat met een slechte loper.
De pionnenstelling op de koningsvleugel liep vast zodat de strijd zich concentreerde op de damevleugel.
Wit rukte op met pionnen en koning, de zwarte koning ging daar eveneens een handje helpen. Alhoewel wit beter stond was er geen doorkomen aan zodat een zetherhaling uitnodigde tot remise.
De analyse met Fritz bevestigde mijn indruk dat ik de gehele partij ietsje beter stond, 0,5 tot 1,0 pion voordeel. Beide spelers speelden gelijkmatig en hele goede zetten zijn wederzijds niet gemist.

Peter van Diepen vs. Daniel Doorn 0-1

Mijn partij was een onvervalste A51 Budapest, Fajarowicz variation. Ik ken deze opening erg goed met zwart en speel die ter afwisseling van de reguliere openingen. De meeste schakers op mijn niveau kennen het spel van wit niet en dan zit je toch redelijk makkelijk in het zadel. Het spel wordt of heel voorspelbaar voor me of het wordt onvoorspelbaar. Maar ik heb er persoonlijk goede resultaten mee behaald, al staat deze opening als dubieus te boek. Maar op mijn niveau is dat geen beletsel. Mijn tegenstander speelt inderdaad een ongebruikelijke variant waarin ik een kwaliteit win, maar mijn paard nogal vast kom te staan op h1. Het kost wit alleen veel zetten om dat paard op te halen en daar ligt een kansje voor zwart voor wat initiatief. En als wit wat traag is, dan ligt er een kans om iets met f2 te gaan doen. En dat laatste gebeurde. De witte stukken lopen elkaar een beetje in de weg in het centrum en daardoor kan ik na mijn korte rokade met f5 en e4 een opmars van mijn pionnen uitvoeren. Wit heeft geen duidelijk spel, al deed een kleine onzorgvuldigheid me veel pijn. Was het niet dat mijn paard nog op h1 stond en dat na Dh4 ik gewoon mat dreig op f2. Na een onzorgvuldige g3 sla ik op h2 en de rest is geschiedenis. Mijn stukken rollen de witte stelling op en ik sleep de winst binnen. Over het geheel gezien terecht, al zullen sommige omstanders even vreemd gekeken hebben van mijn openingskeuze.

Foppe Reinders vs. Peter Duijs 1-0

Ik verloor na de opening op de 15e zet de d- pion. Door een afruil van de dames gaf zwart de open c-lijn weg en ik kreeg op de 25e zet de open d-lijn in handen. Ik was ook in het bezit van het loperpaar.
Peter heeft op zijn 22e zet heel lang nagedacht over zijn strategie. Na enig ruilen kreeg Peter een pion op c4 en ik op c3. In het vervolg werd zijn paard heel actief, maar door nauwkeurig verdedigen bleef ik vat houden op het spel. In het betrekken van zijn koning in het spel ging hij achter mijn witte loper aan, maar hij deed één zet te veel met zijn koning waardoor zijn toren verloren ging. Daarna gaf hij teleurgesteld op.

Paul Meijer vs.Theo de Bruijn 1-0

Het was een leuke partij tegen Theo de Bruyn. Theo probeerde in mijn koningsstelling binnen te dringen, maar toen ik de aanval afsloeg stonden al mijn stukken op zijn koningstelling gericht. Ik kon in het middenspel met een leuke combinatie mijn dame inwisselen voor twee torens en een paard. Later dwong ik hem zijn dame voor twee torens af te ruilen, waardoor ik een paard voorstond in het eindspel. Dit speelde ik goed uit en positioneerde mijn koning mooi voor mijn vrijpion, waarop mijn tegenstander het opgaf.

 

 

 

 

 

Oude wijn in nieuwe zakken!

Regelmatig zie ik leden de DEEN Jeugdsponsor Actie munten bij Frank Reurs inleveren.
Het vooruitzicht om via deze actie een financiele injectie te bekomen van de Firma DEEN maakt dat ik DEEN met nog meer sympathie bekijk als voorheen. Zeker als men de hoogste baas van DEEN belangstellend ziet rondlopen bij de jeugdafdeling van onze club. Men ontkomt er niet aan dat men zich meer klantgebonden met DEEN gaat voelen.

In het archief van ons clubblad Eeuwig Schaak, dat door noeste arbeid geheel gedigitaliseerd is, kan men in de uitgaven van 1958, 57 jaar geleden, lezen over de Persil Emmertjes actie
Leden werden opgeroepen om alle Persil Emmertjes bij de club in te leveren. Die emmertjes waren afgedrukt op de verpakking van het wasmiddel Persil en alle leden werden opgeroepen om die emmertjes in handen te krijgen (toendertijd ongetwijfeld van huisvrouwen, echtgenotes, verloofdes, schoonmama’s, tantes, vriendinnetjes etc.).
Op internet las ik dat een volle spaarkaart met Emmertjes 80 cent opbracht bij inlevering van zo’n kaart. Er waren organisaties die op die manier per jaar honderden guldens in kas kregen.
In het mei nummer van 1958 pagina 8 kan men lezen dat deze actie ook kon resulteren in het inwisselen van de kaarten tegen een WASTANG. Slecht degenen die geinteresseerd zijn in antieke voorwerpen zullen zich van zo’n tang een voorstelling kunnen maken.
Het betreffende bericht lezend krijgt men de indruk dat deze WASTANG, klaarblijkelijk toen een geliefd of nuttig voorwerp, verkocht werd en dat de opbrengst natuurlijk ten goede kwam aan onze schaakclub.

Zo ziet men dat er na 57 jaar een reprise van de emmertjes actie is in de vorm van de DEEN Jeugdsponsor Actie, dus oude wijn in nieuwe zakken.

Voor de duidelijkheid zij vermeld dat DEEN uiteraard slechts goede wijn verkoopt die hier van harte wordt aanbevolen. Denk u er wel om de Actie munten bij Frank Reurs in te leveren!!!!

CK

P.S. In het januari 1958 nummer van het clubblad Eeuwig Schaak kan men tevens lezen dat toendertijd de jeugdafdeling van onze club van de grond kwam.

Purmerend 3 – De Waagtoren 5: 4-4

Donderdag 1 october 2015 beten de teams van Purmerend en Het Alkmaarse De Waagtoren de spits af in de bondscompetitie NHSB Klasse 2C.

Aan Paul Meijer kwam de eer toe om het eerste winstpunt vroegtijdig binnen te slepen. Purmerend nam vervolgens een voorsprong van 2,5-0,5 en bouwde die uit tot 4-2.

Alles zag er rooskleurig uit, maar toen kwam de man met de hamer en glipte de volle winst uit onze vingers. Met een gedeeld resultaat is toch een goede start gemaakt waarbij de weg naar een hoge eindclassering nog steeds mogelijk is.

Dank aan Foppe Reinders die een staaltje van multitasking weggaf. Naast andere taken trad hij op als teamspeler èn als wedstrijdleider. Desondanks sleepte hij, met enige gelukkige hulp van Caïssa, het volle winstpunt binnen.

CK

 

 

 

 

1 40 41 42