Een stuk gezelliger!
Vandaag :
♔ niets op de agenda

Nieuws

Schaakvertier

.

Zoekt u schaakvertier, kijk dan ook ons op de website van Aris de Heer.
Clubactiviteiten zijn natuurlijk ook lamgelegd door het corona-virus, maar de wepmeester houdt er de moed in met leuke verhalen, schaakopgaven en partij-analyses.

Leuk leesvoer dat betrekking heeft op schaken, getiteld “Schakende dichters en dichtende schakers” is te lezen is te lezen op Dichters en Schakers.

Een partij analyse waarin één van onze eigen clubleden een hoofdrol speelt: zie Ouwe Kost.

Een leuk partijfragment uit een partij Spassky-Kortsnoj, zie Hersenfitness.

Verder is er op de website veel informatie te vinden over het Blackmar-Diemer-Gambiet (BDG). Ook de verhalen over Nimzowitsch en zijn boek “Mein System” zijn het lezen waard.

’t Noot is niet meer

 

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei 2020 is wijkcentrum ’t Noot door een felle brand in de as gelegd.

Het gebouw stond al jaren leeg en werd af en toe door anti-krakers nog bewoond.

Er was op het moment van de brand niemand aanwezig.

 

’t Noot was van september 1978 t/m november 2011, ruim 33 jaar, de thuishaven van de Schaakclub Purmerend.

 

Het pand stond al jaren op de nominatie gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.

 

Lees –>HIER<– het bericht in het Noordhollands Dagblad.

 

Opgelost raadsel ? ? ?

.

Op deze website werd in het bericht “Puzzelen in de penarie” een leuke puzzel getiteld Chess Math voorgeschoteld, zie de volgende figuur:

Verschillende leden hebben zich op deze puzzel geworpen en voor de goede oplossing wordt, na de corona-crises, een prijs uitgereikt.

De eerste vergelijking ziet er makkelijk uit: één vergelijking met één onbekende.
De eerste vergelijking kan gelezen worden als 1 pion plus 2 pionnen = 12, waaruit volgt dat een pion staat voor het getal 3.
Met behulp van de derde vergelijking kan dan een waarde voor de toren gevonden worden.
Vervolgens wordt met de vierde vergelijking een waarde voor het paard gevonden.
En afsluitend wordt dan met de tweede vergelijking een waarde voor de dame gevonden.

Maar is dan het laatste woord gezegd?

De eerste vergelijking kan ook gelezen worden, als je aanneemt dat de pion staat voor het getal 1, als 1 + 11=12. Dus lees die twee pionnen niet als twee pionnen maar als een gewoon getal waarbij in dit geval de twee naast elkaar staande pionnen gelezen worden als een aantal tientallen plus een zelfde aantal eenheden.
Dit aannemende en ook de andere paren zo lezend, bijvoorbeeld vergelijking 3 als T+T x 10 + 1=8, vindt je T=7/11.
Evenzo vindt je voor het paard P=30/11 en voor de dame D=274/11.

Maar je kan de vergelijkingen nog anders lezen, nl. zoals in de algebra ab staat voor a maal b.
Voor de eerste vergelijking lees je dan p + p x p=12. Deze vierkantsvergelijking heeft twee oplossingen: p=-4 en p=3.
Voor p=-4 vind je dan voor de toren T=-8/3 en doorgaande kan je de waarden voor paard en dame vinden (P = -57/8 en de D=-4+57/2-8/3).
Voor p=3 vind je voor T, P en D allemaal heeltallige waarden en wel achtereenvolgens 2, 6, en 16.

Alles bij elkaar lijken er dus 4 oplossingen te zijn. Maar voor een probleem dat je voorlegt is het eleganter om het probleem zo aan te bieden dat er slechts één oplossing is.

Wie kan me aan de oorspronkelijke probleemstelling helpen die maakt dat slechts de door Marc Holla gevonden oplossing de enige en juiste oplossing is.
Zonder beperkingen lijken er vier oplossingen te zijn.
De oorspronkelijk probleemstelling moet ongeveer zo geluid hebben: zoek de oplossing waarbij de schaakstukken unieke waarden hebben die heeltallig zijn.

.

Schaken is een sport, ook via internet.

Schaken is al lang een erkende sport.
In berichten van de Rijksoverheid betreffende corona-gerelateerde informatie wordt ook de sport behandeld zie de link Corona maatregelen voor de sport.
In die informatie worden ook de denksporten genoemd, zoals bridge en schaken. In de informatie wordt ook gewezen op de mogelijkheid om de denksporten via internet uit te oefenen.
Het volgende fragment is te vinden op de bovengenoemde link:

Helaas zit het er niet in dat we dit seizoen 2019/20 nog zullen kunnen schaken gezien het advies om dit seizoen niet meer te schaken.

Jammer genoeg heeft het Ministerie klaarblijkelijk geen kennis genomen van de op 12 april j.l. op deze website verschenen publicatie “CORONA-schaken”. Voor het probleem van de cross-contaminatie middels het beiderzijds aanraken van de stukken werd in dit artikel een oplossing aangedragen, nl. het verzetten van de schaakstukken middels een vleestang of iets dergelijks (een waterpomptang zou ook die diensten kunnen leveren).
Tevens werden mogelijkheden aangedragen om een gepaste afstand tot elkaar te realiseren.

Laten we hopen dat per 1 september 2020 de wereld er anders uitziet zodat we weer als vanouds kunnen schaken. Maar daarvoor moet je wel een optimist zijn. De kans is groot dat de abnormale 1,5 meter samenleving nog enige tijd gepraktiseerd zal moeten worden.

 

Overigens wordt er door ca. 20 clubleden regelmatig geschaakt via Lichess op de clubavonden.
Die toernooitjes hebben hun charme. Afgelopen donderdag behaalde ik slechts 8 punten (winnares Katharina behaalde maar liefst 28 punten!!). Maar alle partijen die ik speelde waren spannend en ontspannend. Ik kan die “Lichess clubavonden” aan alle leden aanbevelen.

Tegen Katharina moest ik twee maal uitkomen. Het motto van de avond was een uitspraak van de Duitse grootmeester Siegbert Tarrasch over het centrum. Als je geen centrum hebt heb je het moeilijk, maar als je het centrum wel hebt heb je ook een probleem om het te handhaven.
In de twee partijen die we speelden vermeden we beiden om pionnen in het centrum te zetten, en als het al nodig was die pionnen snel weer te verwijderen. Het resultaat was een levendig stukkenspel over het centrum heen. Leuke partijen!!

Het schaken via internet wordt ook in de schaakrubriek van deze week in de NRC door Hans Ree als thema gekozen. Hij gaf het de titel “Hoogwaardig foutenfestival” mee. Als het echte schaken beschouwd hij het klassieke schaken, maar hij geeft toe dat het rapid schaken ook zijn charmes heeft ook al worden er, door de beperkte bedenktijd, fouten gemaakt.

 

Opgeloste raadsels!

Gelukkig ben ik niet de enige, die van puzzels en raadsels houdt.
Penningmeester was natuurlijk het woord dat ik zocht bij de omschrijving: Schaker met een bepaald specialisme, die bij geen vereniging mag ontbreken! Erg mooi gevonden door de bedenker, maar ook door een aantal oplossers, die daarmee de felbegeerde Belgisch-biertje-voucher bemachtigden!

Hartelijk dank voor jullie deelname aan het oplossen van de raadsels. Het was een hele puzzel om na te gaan, wie de eerste was, die de raadsels had opgelost.
Bij nadere bestudering heb ik besloten, dat de prijs toekomt aan Marc Holla, omdat hij alle 3 goede antwoorden op 24 april  als eerste naar mij toestuurde, bovendien compleet met de berekening!
Ik ben van mening, dat het ontcijferen van de afzender van de puzzelraadsels mede onderdeel was van het oplossen van de puzzel en daarmee heeft Marc Holla de test met vlag en wimpel doorstaan en dus gewonnen. Er waren enkele leden, die dachten dat het artikel van Kees Kerkdijk was en stuurden het antwoord naar hem.  Ik heb overigens wel besloten, om alle inzenders van 1 of meerdere goede antwoorden te belonen met een voucher voor een gratis Belgisch biertje.
Dit zijn: Rob van Someren, Rob Hählen (die zo sportief was om te melden, dat hij de crypto en de eerste puzzel al kende) Ton van Diepen en  Kees Kerkdijk.

De eerste en erg mooie oplossing kwam dus van Marc Holla:
Dit probleem ging eigenlijk meer over goed kijken, dan goed rekenen! En natuurlijk de regel, dat je eerst de bewerking x doet en dan van links naar recht de andere bewerkingen. Dus eerst (nadat je hebt uitgevonden, dat het mannetje (met 2 schoenen en 2 zakken) 19 waard is en 1 zak 2), vermenigvuldig je dus eerst de 19 x 2, waarna je van links naar rechts de som  5 + 38=43 uitrekent. Dit was de warming up!

Het ” schaakprobleem” was natuurlijk veel leuker voor ons.
Ook daar kies ik weer voor de oplossing van Marc Holla: De verrassing zat hem eigenlijk vooral in het feit, dat de laatste pion klein is en boven de toren. Dit gaf al aan, dat het om een getal in de zoveelste macht ging. Eerst dacht ik en met mij velen, dat het om 22  ging, maar natuurlijk gaat het om 24, omdat de pion 4 waard is. Dus 2x2x2x2=16. Dit was echt leuk. Het schijnt, dat er veel van dit soort “schaakproblemen” bestaan, maar daar mag iedereen zelf naar zoeken op internet. Bedankt voor jullie inzendingen! De verdiende vouchers zullen worden uitgereikt op de eerste de beste clubavond die we weer met elkaar hopen te beleven in Triton!
Marc van harte gefeliciteerd en dank voor je mooie oplossingen!