Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2023/2024!

Beste Schaakleden

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning  zal plaats vinden rond 31 Oktober 2023, gelieve hiermee rekening te houden. Ter info, in de Contributie zit ook de bondsafdracht.  De contributie schaakseizoen 2023-2024, 120 euro senioren, 60 euro dubbelleden senioren, 70 euro jeugdleden, 35 euro dubbelleden jeugdleden ( dubbelleden zijn hoofdleden van een andere schaakvereniging)

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Leave a Comment