Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar een klacht of vraag over heeft en die hierover met iemand wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie: (jeugd)leden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan indien nodig het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze vertrouwenscontactpersoon bij Schaakclub Purmerend is Dhr. Ties Wijnen.

Ties is bereikbaar via vcp@schaakclubpurmerend.nl

Naast de vertrouwenscontactpersoon van Schaakclub Purmerend zijn ook bij de schaakbond KNSB vertrouwenscontactpersonen die eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer, als aan de beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur.

Meldingen van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag kunnen bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNSB worden gedaan. Dat kan ook anoniem.

De VCP van de KNSB is Anneke Pruijssers–De Jong. Zij heeft veel ervaring met dit soort situaties en kan slachtoffers en melders goed begeleiden. Anneke Pruijssers is bereikbaar via vcp@schaakbond.nl