Een stuk gezelliger!


Nieuwsarchief


Categorieën

Vandaag :

♔ niets op de agenda

Idem dito

Ik sluit mij graag aan bij de vorige schrijver. Ook ik zie dit jaar af van een 1 april grap. Het enige verschil is dat wat ik in petto had ook volgend jaar prima toepasbaar zal zijn.

“Wat in het vat zit, verzuurt niet”. Dus iedereen is alvast gewaarschuwd.

 

Ik hoop en wens dat alle leden van onze vereniging deze bizarre tijd goed zullen doorkomen.

 

Geen 1 april grap dit jaar wegens het corona-virus

.

Het is al bijna traditie dat sommige leden van de schaakclub een 1 april valletje uitzetten.

Zo werden verleden jaar leden opgeroepen om mee te helpen om alle schaakklokken van winter- op zomertijd over te zetten zodat er de opvolgende avond direct met de partijen van start zou kunnen worden gegaan.
Ook werd er aandacht gevraagd voor een door het Bestuur spoedig in te voeren stoelstapelplicht voor verliezers en remiseschuivers.

Op 1 april 2018 werd uw aandacht gevraagd voor de resultaten van een belangwekkend wetenschappelijk onderzoek dat onder clubleden was uitgevoerd. Het bleek dat de schaakresultaten positief correleerden met de Body Mass Index: dus hoe dikker hoe beter het resultaat in de Keizercompetitie.

In 2016 werd uw aandacht gevraagd voor het schaken op een bolvormig schaakbord. Bekende termen uit het vlakke schaak op een vierkant bord zoals mat op de onderste lijn, het Paard van Ree, of de uitdrukking “paard op de rand dood in het land” hebben op dat bolvormige schaakbord geen betekenis omdat er geen bordrand is. Een tekening van zo’n bord uit een boek moest uit het artikel geschrapt worden omdat de auteur van het boek op zijn auteursrechten zou hebben gewezen. Maar niemand tuinde in deze aprilmop.

Op 8 maart j.l. plaatste ik een nietszeggend artikel op deze website over het corona-virus en de aandacht die de KNSB daarvoor vroeg. Dat was in de tijd dat het virus nog als een modaal virus werd beschouwd. Ik was voornemens aan dit virus een 1 aprilmop te verbinden. Ik wilde een oproep plaatsen om leden te vragen om bord, stukken, opbergdozen en klokken virusvrij te komen maken. Het artikel van 8 maart had ik geplaatst om in het beoogde artikel van 1 april naar dat artikel van 8 maart te verwijzen teneinde argeloze lezers zand in de ogen te strooien en hen af te leiden van de datum van 1 april naar 8 maart.
Maar ondertussen zien we de impact en het gevaar van het virus en is het niet gepast om over het corona-virus grappen te maken. Daarom zie ik af van verdere 1 april publicaties. Daarom is deze publicatie gepubliceerd op 31 maart en niet op 1 april.

Ondertussen is Het Triton, ons geliefde clubonderkomen, gesloten en kunnen we niet schaken in onze zaal. Wel kan er iedere donderdagavond geschaakt worden via lichess.org en dat beveel ik ook van harte aan.
Een ander neveneffect van het gesloten Triton-gebouw is dat de bewoners van het gebouw merken dat het rustiger is in hun woonomgeving. Er is niet meer een gestaag in- en uitlopen van mensen, zoals schakers, klaverjassers, bezoekers van de Repair Shop etc., met de daarbij behorende geluiden. Ook is het de bewoners opgevallen dat de lucht veel zuiverder is dan voorheen. Dat hangt uiteraard samen met minder verkeer, dus minder uitlaatgassen, op het parkeerterrein. Maar ook een rol speelt dat er zich minder rokers ophouden bij de ingang van het Triton en rokers bezwangeren de atmosfeer met verbrande tabakspartikels.
Naar zeggen van welingelichte kringen hebben enkele actievoerders actie ondernomen om het roken op het Triton terrein te doen verbieden. Als compromis is voor hen acceptabel dat rokers wel toegestaan wordt te roken op het parkeerterrein van het Makado Centrum.
Naar mijn mening is dat een heel goed compromis dat alle partijen ten goede zal komen: a) de Triton-bewoners hebben schone lucht, b) de rokers kunnen roken en ook de wandeling heen en weer naar het Makado Centrum herstelt in zekere mate de effecten van het roken en reinigt de kleding van de roker van tabakspartikels, c) de tegenstander van de roker wordt niet gehinderd door tabakspartikels die los zouden kunnen komen van kleding van de roker.

Laten we hopen dat volgend jaar april 2021 de toestand genormaliseerd is en dat de 1 april moppen weer zonder gêne gepubliceerd kunnen worden.

Overigens heeft het idee van het ontsmetten van de stukken, borden en klokken toch de aandacht nodig.
Een artikel in de NRC van 28/29 maart 2020 Wetenschap katern pagina W5 getiteld “De ongunstige rol van de deurkruk” gaat over het vermogen van het corona-virus om te overleven op oppervlakken, bijvoorbeeld op deurkrukken die iedereen aanraakt.
Enkele dagen later zag ik in het OLVG ziekenhuis dat die les ernstig werd genomen. In een eindeloze bijna geheel verlaten gang zag ik een charmante verpleegster met tissues en een fles ontsmettingsmiddel van alle deuren de deurkruk ontsmetten. Een toevallig passerende arts complimenteerde haar met haar werk.
In het NRC artikel wordt een opsomming gegeven van wat er nu gepubliceerd is over dit aspect:
Gevonden is dat de stabiliteit van corona partikels op verschillende oppervlakken sterk uiteenloopt. Op karton en koper was de stabiliteit gering. Daarentegen was de stabiliteit veel beter op roestvaststaal en plastic.
Onderzoekers in Hong Kong vonden dat op papier en tissues de levensvatbaarheid van het virus snel afneemt. Textiel en ook weer RVS werden genoemd als materialen waarop het virus langer overleeft.
Dus niet alleen door hoesten en niezen gevormde druppeltjes brengen het virus over maar ook via oppervlakken kan dat gebeuren zoals handen (daarom geen handen meer schudden) en winkelwagens (zodat nu supermarkten het handvat van winkelwagens voor u ontsmet).

De hamvraag is dus hoe lang het corona-virus overleeft op onze mooie nieuwe geverniste houten stukken, borden en de plastic klokken?! Is er dan toch een oproep voor desinfectie nodig als de corona-crisis ten einde loopt???

.

Was het maar waar…

Op donderdag 26 maart heeft het tweede NHSB-team zijn kampioenswedstrijd tegen ons vijfde NHSB-team gespeeld. De stand in groep 3C laat zien dat PN2 bij winst verzekerd is van het kampioenschap. Het is natuurlijk wel raar dat twee teams van dezelfde club zo laat in de competitie tegen elkaar moeten spelen. Een verdenking van matchfixing ligt snel op de loer. Maar zelfs bij verlies van ons team hebben we nog steeds alles in eigen hand, dan moeten we het in de laatste wedstrijd tegen Volendam doen. En met de volle winst uit de vorige ronden maken we ons niet al te veel zorgen.

In de gebruikelijk warming-up voorafgaand aan de wedstrijd nemen we de opstelling door: kiezen we voor een tactische opstelling of niet, wie wil er bijvoorbeeld tegen de altijd gevaarlijke Melchers, of Jongen? Wie zijn de Angstgegners van de spelers van ons team? Ik zal verder geen geheimen verklappen, maar wel dat we voor deze wedstrijd als strijdmotto hebben gekozen voor een uitspraak van Kasparov. Toen Nigel Short zijn uitdager werd in de strijd om het van de FIDE losgemaakte wereldkampioenschap zei hij: ‘It’s Short, and it will be short.’
Normaliter is onze yell, vergelijkbaar met de ‘haka’ van de rugbyers uit Nieuw-Zeeland, tot in de verre hoeken van het speellokaal te horen. Omdat het hier een broederstrijd betrof hebben we die maar op fluistertoon gedaan. Vol adrenaline en met een bloeddorstige instelling nemen we plaats achter de borden.

Inderdaad, de match heeft niet lang geduurd, ‘short’ dus. Vrijwel alle partijen worden al in het eerste speeluur beëindigd, de meeste partijen zelfs door mat! Op één partij na zijn ze binnen 20 zetten beslist. De ‘zeeslang’ in de match duurt maar liefst 25 zetten, maar is eigenlijk na 17 zetten al beslist. Zwart kondigt dan een gedwongen mat van 9 zetten aan. Wit is zo sportief dat over zich heen laat komen. Andere partijen zijn ook de moeite van het naspelen waard, de een nog mooier dan de andere.

Omdat de NHSB de clubcompetitie heeft gestaakt doet de uitslag er niet meer toe en zal ik dan ook niet geven. Het blijft dus nog ongewis of PN2 een ronde voor het einde van de competitie inderdaad kampioen geworden zou zijn. De uitslag PN5-PN2 kan dus alles zijn, van 6-0 tot 0-6 (geen enkele partij werd remise).

Omdat de partijen zo kort zijn heb ik alles kunnen noteren, dit keer heb ik de teamleden niet om hun commentaar hoeven vragen. Uit mededogen met de verliezers heb ik alle spelers een willekeurig pseudoniem gegeven en de bordnummers achterwege gelaten, zodat ook daaruit niet te achterhalen is hoe de uitslag is geworden.

De eerste partij tussen, laten we zeggen ‘Veitch’ en ‘Penrose’ is maar 9 zetten. Zwart straft een normaal uitziende ontwikkelingszet hardhandig af.

 

Snel daarna was ‘Krogius’ klaar, tegen ‘Ojanen’ had hij maar 14 zetten nodig. Curieus is dat de eerste zes zetten van zwart pionzetten zijn, de volgende acht zetten zijn met de koning. Daar is een les uit te leren!

 

Een dameoffer ontbreekt niet. Aan het eind leiden meerdere wegen naar Rome, de witspeler kiest de mooiste. Tussen ‘Horowitz’ en ‘Anon’ gaat het zo:

 

In ‘Casas’ en ‘Piazinni’ een matbeeld dat je wel even moet zien:

 

De een na laatste overwinning komt op naam van ‘Blackburne’ tegen ‘Anons’. De zet …, Da6 is spectaculair.

 

Vlak daarna wordt de laatste partij beëindigd en verliest ‘Matschego’  van ‘Falkbeer’ (zo noem ik hem omdat hij graag gambieten speelt). Na 17 zetten kon zwart een mat in 9 aankondigen, wit was zo sportief zich dat te laten bewijzen.

 

Bron:
Fred Reinfeld
Great Short Games of the Masters
Collier Books (1961)

 

TPR gestoei

.

In een eerder bericht op deze website is gespeculeerd over de vraag wie de beste prestatie levert in de lopende NHSB competitie, zie bericht.

Hier volgend worden nog een aantal aspecten behandeld.

TPR
De ranglijst van prestatie werd opgesteld door uit te gaan van de TPR score (Toernooi PRestatie) van de aan de NHSB competitie deelnemende clubleden.
Het is niet helemaal duidelijk hoe de TPR berekend wordt. Klaarblijkelijk zijn er minstens twee methoden om de TPR te berekenen, zie o.a. de website van de schaakclub te Brasschaat.

Voor de score van Romayn in Purmerend N1 heb ik de waarden ingevuld in het Brasschaatter rekenprogramma en kwam uit op 1904 zijnde de “simpele TPR”. Die TPR van 1904 is ook de waarde die voorkomt in de prestatietabel van ons team voor Romayn op de NHSB site.
Dus klaarblijkelijk hanteert de NHSB-site de simpele TPR maar dit moet wel nog eens nagevraagd worden voor het geval de TPR de maat wordt voor de prestatie.

Rob Hählen wees me op een tabel in een FIDE document en wel tabel 8.1a in dat FIDE document. Indien ik die tabel toepas om wederom een TPR voor Romayns prestatie te berekenen dan kom ik weer exact uit op 1904. Dus klaarblijkelijk wordt in dit FIDE-document aangegeven hoe je de “simpele TPR” kunt berekenen.
De methode gaat als volgt:
a. bepaal de gemiddelde Elo-rating van de tegenstanders (voor Romayn is dat 1664).
b. bepaal de score als percentage (dus bij Romayn 80%).
c. Kijk in de tabel 8.1a onder het score percentage (in Romayns geval dus 80%) en lees de rating difference af (i.c. 240).
d. De simpele TPR is dan de  gemiddelde Elo-rating van de tegenstanders plus de rating difference (i.c. 1664+240=1904).

Indien de score van een speler 100% is, is de TPR niet te berekenen. Dat is logisch omdat vanaf een zekere minimum Elo-rating die speler een toernooi met 100% score zou winnen. Maar die uitslag kan niet als basis dienen om de Elo-rating van die speler te berekenen. Die speler zal immers elke rating kunnen hebben die hoger is dan de eerder genoemde minimum Elo-rating.
In de betreffende FIDE tabel wordt arbitrair voor 100% score 800 genomen als rating difference.
Overigens is hiermee niet de superhoge TPR van Mirjam van Rijs te verklaren.

Het lijkt erop dat de vermelding van een TPR score bij spelers en speelsters die een 100% score hebben behaald onbetrouwbaar is. Dit geldt dan voor Mirjam van Rijs, Vladimir Bartels, Serkan Milli en Pieter Hopman. Klaarblijkelijk worden ze min op meer gestraft voor hun goede prestatie!
Bij Mirjam kan nog opgemerkt worden dat één van de tegenspeelsters geen rating had hetgeen de berekening van haar TPR er niet geloofwaardiger op maakt.
Al met al liggen er nogal wat beren op de weg naar een prestatie vergelijking op basis van een TPR gerelateerde score.

Overprestatie of percentuele sprong
Voor de vraag of gekeken moet worden naar de absolute waarde van TPR minus Elo-rating (de overprestatie) of naar de percentuele sprong van Elo-rating naar TPR: mij is geen sluitende argumentatie bekend die hierover uitsluitsel geeft.
Opgemerkt wordt dat de KNSB, blijkens de maandelijks gepubliceerde lijst van grootste stijgers en dalers (van de Elo-rating), de voorkeur geeft aan de overprestatie (absolute Elo-sprong). Daarom lijkt het voor de hand te liggen om naar analogie met de KNSB de voorkeur te geven aan de absolute waarde van TPR minus Elo-rating.

NHSB-competitie gestaakt
Blijkens een bericht van de Voorzitter van de NHSB wordt de lopende NHSB-competitie gestaakt in verband met de corona-maatregelen. Dit jaar zijn er ook geen promoties en degradaties. Volgend seizoen beginnen we dus weer van voren af aan.
Elk nadeel heeft zijn voordeel: dit geeft extra tijd om één en ander na te gaan.

Al met al lijkt het erop dat Vladimir tot nu toe de beste prestatie heeft geleverd in de NHSB competitie en wel met 5 uit 5. Jammer dat de NHSB-competitie nu wordt beëindigd door bijzondere omstandigheden.

.