Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Een prachtig Jubileum Toernooi !

.

Veel schakers zullen met genoegen terugdenken aan het op zaterdag 19 februari 2021 gehouden Jubileum Toernooi ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Schaakclub Purmerend.
Maar liefst 64 schakers traden aan in 8 groepen om elkaar te vermaken met het rapid schaken. Thomas Broek won het toernooi, met Katharina Ricken als tweede en Ardin Bosboom als derde.

Als deelnemer kan ik alleen maar de organisatoren alle hulde brengen voor de prettige ambiance waarin het toernooi gespeeld kon worden. Verrassenderwijze kon ons speellokaal gemakkelijk de acht tafels van ieder vier borden  voor acht spelers opnemen waarbij de zaal dan nog steeds een ruime indruk maakte.
De wedstrijdleiding was uitstekend, het speelschema eveneens. In rustige sfeer kon er gespeeld worden met soepele overgangen van ronde naar ronde. De prijsuitreiking kon volgens tijdschema beginnen.

Bert-Jan Melchers, als wedstrijdleider, moest slechts één keer een, zowel de facto als voor hemzelf, moeilijke beslissing nemen in een gecompliceerde situatie en onder tijdsdruk, maar hij kweet zich daarin als ware hij de bekende koning die een Salomon’s oordeel moest geven. Ook achteraf gezien een goede beslissing die nauwelijks of geen invloed had op de eindrangschikking in de betreffende groep.

Een groot compliment voor Katharina Ricken die fraai tweede werd in de hoofdgroep. Zij speelde met een handicap: terwijl de andere spelers in Noordholland wonen, soms zelfs vijf minuten van de speelzaal,  vertrok Katharina om 6:00 uur uit Krefeld om tijdig in Purmerend aanwezig te kunnen  zijn.

 

Uit diverse publicaties blijkt dat de deelnemers alle waardering hadden voor dit toernooi.

De eerste complimenten kwamen uit Volendam middels een snelle publicatie op de website van de Schaakclub Volendam, zie Website Volendam onder de titel “”Zes Volendamspelers in Jubileum Toernooi Purmerend” waarin, naar goed Volendam’s gebruik, de verrichtingen van de Volendammers breed werden uitgemeten. Ook werd aangegeven dat meer Volendammers mee hadden willen doen maar dat de inschrijving gesloten werd omdat de limiet van 64 spelers werd bereikt.
Waardering voor de organisatoren van het toernooi werd uitgesproken.

Ook op de website van Schaakclub Aris de Heer werd ruime aandacht besteed aan dit toernooi, zie Broek in Waterland. Een woordspeling op de naam van de winnaar van het Jubileum Toernooi  Thomas Broek die ook lid is van Schaakclub Aris de Heer. En als je mooie veren hebt wil je die natuurlijk ook uitbundig tonen!

Via het artikel “Uitslagen en eindstanden JUBILEUM TOERNOOI” op deze website kan ook de publicatie in het Noordhollands Dagblad van 21 februari j.l. ingezien worden dat ruime aandacht aan het toernooi gaf, met name aan winnaar Thomas Broek.

Co Buysman schreef al op 21 februari 2022 ook een vlot geschreven artikel over het toernooi waarin hij uiteraard aandacht besteedde aan de deelnemende Caïssa-leden, in het bijzonder aan de overwinning van Fred Avis in groep 2.

Het Bestuur en de leden van de Schaakclub kunnen terugzien op een geslaagd toernooi. En nu: Op naar de 100!!!

.

Delen