Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Een schaakclub met 50 leden of 1150 leden ! ?

.
In het Schaakmagazine no. 2 van april 2018 begint op pagina 13 een interessant artikel met uitspraken van de KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen.

In de aanhef staat al direct vermeld dat de traditionele schaakvereniging onder druk staat. Zonder aanwas vanuit de jeugd zullen de clubs op den duur verdwijnen.

Onze club geeft daar een indicatie van: de mediaan-leeftijd van de clubleden die voor 2000 geboren zijn bedraagt maar liefst ca. 60 jaar: ca. 37 leden zijn 60 jaar of ouder en ca. 37 leden zijn jonger dan 60 jaar. Dus het effect op het ledenaantal zal duidelijk zijn als er geen jeugd de club binnenstroomt.

Anderzijds wordt in het artikel ook aangegeven dat het ledenaantal van de KNSB stabiliseert op ca. 23000 leden hetgeen uitsluitend te danken is aan de jeugd. Dus de instroom wordt nu al gerealiseerd. Kijk maar naar onze club, en laten we hopen dat het zo blijft.

23000 leden op de Nederlandse bevolking betekent dat 0,13% van de bevolking lid is van de KNSB.
Voor Purmerend met een huidige bevolking van op een haar na 80.000 inwoners zou dat betekenen dat we 104 KNSB leden kunnen verwachten. Met ca. 115 zitten we daar enigszins boven.

Maar interessant is ook dat in het artikel vermeld wordt dat recent onderzoek heeft aangetoond dat er 10x meer mensen zijn die regelmatig schaken maar geen lid zijn van een schaakvereniging.
Voor geheel Nederland zijn dat dus 230.000 potentiële leden en voor Purmerend 1050 schakers.
Stel je voor dat die 1050 Purmerendse thuisschakers lid zouden worden van de schaakclub, dan betekent dat ca. 1150 leden. Als het zover zou komen vinden we wel een oplossing voor het positieve probleem van bijvoorbeeld een voldoend groot clublokaal.
Maar indien slecht een tiende van die thuisschakers lid wordt zou dat al een verdubbeling van ons ledenaantal betekenen.

Al met al lijkt het erop dat het voortbestaan van de schaakclub Purmerend verzekerd lijkt, temeer daar de KNSB beleid ontwikkelt en uitvoert om het schaken onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Delen