Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Hoed u voor de hoed ! !

.

Hoed u voor de hoed!

Een woordspelletje? Sinds er tussen de enkelvoudsvorm en de meervoudsvorm van de gebiedende wijs geen onderscheid meer is, is deze schrijfwijze altijd goed.

Voorheen was er verschil tussen ” hoedt u voor de hoed” en “hoed u voor de hoed”. In de eerste schrijfwijze werden meerdere personen aangesproken, bijvoorbeeld alle leden van de schaakclub, en in de tweede  schrijfwijze werd een enkel persoon aangesproken, bijvoorbeeld de lezer van dit stukje proza.
Eén en ander wordt duidelijk uitgelegd op wikipedia, zie wiki/gebiedende wijs.

Op de clubavond van donderdag 14 december j.l. was deze uitspraak van toepassing, zie hiervoor de bijgaande foto. Spelers die graag tijdens de partij wat door de zaal rondlopen kregen te maken met een extra obstakel dat zich zeer laag bij de grond bevond. Voor zover mij bekend heeft toch een ieder het obstakel zien liggen en is men er goed omheen gelopen.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit obstakel de aandacht opeist.  In het succesvolle nieuwjaarstoernooitje bij Spijkerman begin dit jaar werd het obstakel ook waargenomen zoals te zien is op de tweede foto.

De hoed vroeg toen de voortdurende aandacht omdat de hoed geparkeerd was op een elektrisch kacheltje. Gelukkig lag de stekker gewoon los, maar bij het opstarten van het kacheltje zou er zich in de zaal langzamerhand rook hebben verspreid wegens schroeien van de hoed.

Gelieve dus voortaan acht te slaan op de hoed: HOED U VOOR DE HOED!!!!!

Commentaar van de Woudloper:
Misschien kan deze hoedenschaker eens een hoedenvariant bedenken, en is het misschien een idee om ter ondersteuning en bescherming van De Hoed een hoedenplank aan te brengen.
Namens de Hoed bedankt voor deze mooie hoedenfoto’s en ik hoop dat er meerdere hoedendragers op de club verschijnen in navolging?
van mij! Alle soorten en merken zijn welkom en lekker warm in deze barre tijden.

.

Delen