Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Interessante artikelen op de site van de Schaakvereniging Eindhoven

.

Het is leuk om op de websites van andere clubs te kijken om te zien welke onderwerpen er aan de orde komen.

Frits Schalij van de Schaakvereniging Eindhoven is handig met het goochelen met gegevens over schakers.
In een artikel getiteld “Schaken in cijfers” toont hij onderstaande grafiek.
(link https:\/\/www.eindhovenseschaakvereniging.nl/interne/schaakrubriek/schaken-in-cijfers/.Zie ook zijn artikel “Schaken in de 21-ste eeuw link https:\/\/www.eindhovenseschaakvereniging.nl/interne/schaakrubriek/sv-eindhoven-in-de-eenentwintigste-eeuw/).

In deze grafiek is duidelijk te zien dat er een significante hoeveelheid jeugdleden zijn. Natuurlijk kunnen wij ons hierin gemakkelijk herkennen omdat wij ook een grote levendige jeugdafdeling hebben.
Schalij wijst ook op de flinke bijdrage in aantallen van de 50-60 jarigen terwijl daarentegen de 20-40 jarigen ondervertegenwoordigd lijken te zijn. Hij toont dit aan door over de leeftijdsopbouw van de schaker de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking te projecteren.

Wel komt hij tot de conclusie dat tussen 2008 en 2017 de instroom van nieuwe KNSB leden voor een significant gedeelte werd gevormd door 20-ers en 30-ers.

De meest interessante grafiek die Schalij genereerde is hieronder weergegeven. Ieder punt geeft aan hoeveel Elo-punten een KNSB-ratinghouder is gestegen (+) of gezakt (-) in de periode 2008 tot 2017.

In het algemeen zal het zo zijn dat de Elo-rating met het ouder worden boven ca. 60 jaar zal afnemen. Echter, de grafiek laat zien dat het nog steeds mogelijk is om met het stijgen der jaren toch in Elo-rating te stijgen. In de grafiek zie ik een 75 jarige (in 2008) die ca. 500 Elo-punten gestegen is tegen de tijd dat hij 84 werd! Moge de krasse knarren hier inspiratie uit putten!!!!!

Delen