Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Jeugdschaken in de lift

Donderdag 23 maart hebben we een schaaksimultaan voor de jeugd georganiseerd. De simultaangevers waren IM Pieter Hopman, Barrie Romijn en Tim van Rijs. De laatste twee speelde in het recente verleden zelf nog aan de andere kant van het bord.

In totaal waren er 38 jeugdleden. Niet het winnen (of verliezen) maar het leerproces was belangrijk. De jeugdspelers mochten tussendoor enkele keren om advies vragen aan de simultaangevers (en voor wat het waard was deed ondergetekende dat ook nog wel eens)

Barrie, Pieter en Tim bedankt.

Volgende week weer een standaard jeugdavond van training en een competitie partij.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de groei bij de jeugd er weer goed inzit. Na de grote terugslag in het aantal jeugdleden, als gevolg van de meerdere Corona Lock downs, zijn we in korte termijn weer zelfs boven het oude niveau uit gestegen. Begin van het seizoen 28 leden en nu alweer 52 jeugdleden, en de groei is er nog zeker niet uit. We zijn dan ook heel blij dat we het team van trainers hebben kunnen uitbreiden met Mirjam van Rijs en Barrie Romijn, beide voor het laatste jaar nog zelf jeugdlid. Vooral voor de groep stap 1 was uitbreiding hard nodig.

Gelukkig zien we ook dat de doorstroom in het stappenplan weer goed op gang is. Dit jaar zijn er al meer dan 20 examens, met goed gevolg, afgenomen.

Kortom, er wordt weer hard gewerkt door de jeugdschakers en hun trainers voor een volgende generatie schakers.

Delen