Een stuk gezelliger!


Nieuwsarchief


Categorieën

Vandaag :

♔ niets op de agenda

verslag Aris de Heer N1-Purmerend N1

.

Een kort verslag van de NHSB Klasse 2B wedstrijd, gespeeld op 25 februari 2019 bij Aris de Heer te Middenbeemster is eerder verschenen op deze website, zie eerder verslag.

Voor Aris de Heer en Purmerend was deze wedstrijd in de voorlaatste ronde van groot belang: voor beide teams gold dat gewonnen moest worden om kansen te behouden om degradatie te ontlopen.
Aris de Heer behaalde de winst, overigens met het kleinst mogelijke verschil en wel 4,5-3,5, hetgeen het team een zeer goed gevoel opgeleverd zal hebben.
In de laatste ronde staat de wedstrijd Aris de Heer-De Pion op het programma waarin Aris de Heer andermaal zal moeten knokken om in Klasse 2 te blijven spelen.
Ons team zal degraderen en voegt zich bij de vier andere Purmerendse teams in de NHSB Klasse 3 competitie.

Maar eerst treden we in de laatste ronde nog aan tegen één der koploper, nl. Castricum N2. Voor de teams van Castricum en Volendam is de uitslag van Purmerend-Castricum nog van belang voor de eindrangschikking.

Voor de huidige stand in NHSB Klasse B zie stand NHSB Klasse 2B.
Uit de huidige rangschikking blijkt het volgende:
==In de laatste ronde beslist de wedstrijd WSC De Pion-Aris de Heer welk team degradeert. Beide teams hebben nu 4 matchpunten. De verliezer eindigt dan op de 7e plaats met grote kans op degradatie. Bij gelijkspel eindigt De Pion op de zevende plaats op basis van de bordpunten (24,5 tegen 27 voor Aris de Heer).
==Kampioen wordt Volendam of Castricum. Volendam speelt in de laatste ronde tegen Het Witte Paard, terwijl Castricum tegen Purmerend speelt. Volendam is iets in het voordeel omdat Volendam van Castricum gewonnen heeft. Dat geeft de doorslag voor het geval beide teams eindigen met een gelijk aantal match- èn bordpunten.
Maar verder is de strijd geheel open en komt het aan op de bordpunten in die laatste ronde: het team dat de meeste bordpunten in de laatste wedstrijd verzamelt, of ze nu beide winnen of verliezen, wordt kampioen van NHSB Klasse 2B.
==Volendam is verder in het voordeel doordat Castricum de laatste wedstrijd speelt op 21 maart a.s., terwijl Volendam, met de uitslag van Castricum als leidraad, de laatste wedstrijd speelt op 22 maart.

Hieronder volgt het verloop van de wedstrijd in volgorde en tijd  van beëindigen van de partij en de vermelding van de tussenstand.
Het verslag wordt aangevuld indien onze spelers hun partijervaring toeleveren.

Romayn Brandsma-Jos Lohmann ½ – ½ [20:50 ½ – ½]

Ron de Vink- Rob van Someren ½ – ½ [21:00 1 – 1]

Vladimir Bartels-Gerrit van Dok 1 – 0 [21:05 1 – 2]

Bert Kaizer-Ton de Veij ½ – ½ [22:30 1½ – 2½]
Ja het seizoen is niet zo verlopen als we gehoopt hadden.
Straks in de 3e klasse NHSB. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo laag gespeeld heb in 55 jaar.

Ik kwam tegen Bert Kaizer best goed uit de opening.
Op zet 18 speelde ik mijn dame naar b7 met dreiging loper en dame op g2. Wit nam mijn pion op e5 met paard en i.p.v. de pion op g2 te nemen, nam ik het paard op e5 met mijn paard terug. Ik dacht een kwaliteit te winnen, maar zag een belangrijke damezet over het hoofd. Had ik toch op g2 genomen, had ik iets beter gestaan. Nu kwam wit in het voordeel, maar nadat ik alsnog de pion op g2 had geslagen en de witte toren op f1 naar e1 werd gespeeld, speelde wit op de volgende zet de dame naar g3 en daarmee was ik erg happy, want er was een veel betere zet. Nu kon ik mijn koningsstelling verdedigen en verzandde deze interessante partij in een teleurstellende remise.
Helaas heb ik weinig kunnen bijdragen aan het 2e klasse behoud.

Paul Verkooijen-Rob Hählen ½ – ½ [22:50 2 – 3]
In een Konings-Indisch-achtige stelling kreeg ik met zwart een voordeel door een gedekte vrijpion op d4. het loperpaar was in de gesloten stelling (nog) niet van veel waarde. Nadat mijn tegenstander de dames wilde ruilen had ik in een gewonnen stelling terecht kunnen komen. Zie daarvoor het fragment.
Over de partij ben ik niet heel ontevreden wel over de de gemiste kans.

Frank de Geus-Wim Dekker 1 – 0 [23:10 3 – 3]

Kees Kerkdijk-Bert Kuijer ½ – ½ [23:20 3½ – 3½]
In de toernooitjes bij Aris de Heer in november 2017 en april 2018 speelde ik twee maal tegen Bert en haalde ½ uit 2, dus voorwaar een geduchte tegenstander.

Over de partij ben ik niet tevreden. Ten eerste gebruikte ik veel meer tijd dan Bert. Veel tijdverbruik betekent ook dat je veel beren op de weg ziet. Dat zou niet erg zijn, maar de kans op het zien van niet-bestaande beren neemt ook toe. Verder liet ik wat betere zetten liggen.
De kansen golfden wat heen en weer. Tot zet 10 stond ik iets beter, waarna Bert het overnam en van zet 11 tot 28. Na de dameruil kreeg ik weer lucht en kwam iets beter te staan, maar Bert overvleugelde me weer in het eindspel. Maar na zet 50 gedaan te hebben constateerde ik hardop dat de stelling remise was (want de pionnen gaan van het bord dacht ik in stilte). Reglementair dus geen remise aanbod want dat moet je doen door te zetten-remise aanbieden-klok indrukken. Maar Bert zag klaarblijkelijk ook de remise komen en we besloten tot remise.

Over de wedstrijd ben ik wel tevreden. De inzet was groot; er werd op alle borden gestreden, en op drie borden tot na 23:00 uur. Het team deed zijn best om te winnen, maar de Middenbeemsterlingen deden dat uiteraard ook en het kwartje viel nu naar hun kant. Prociat!!

Hieronder de partij zonder veel commentaar.

Ties Wijnen-Martin Zwaneveld 0 – 1 [23:35 EINDSTAND Aris de Heer-Purmerend 4½ – 3½]

Ondertussen is er ook een goed en lezenswaardig verslag verschenen op de website van Aris de Heer, zie verslag van de wepmeester van Aris de Heer.

Toch verzopen in Middenbeemster: Aris de Heer-Purmerend N1 4,5-3,5

.

Op 25 februari 2019 werd de streekderby Aris de Heer-Purmerend, NHSB Klasse 2B, gehouden.
De wedstrijd werd in ontspannen sfeer gespeeld, immers:  vele schakers kennen elkaar al jaren en hebben regelmatig in competitie of toernooien tegen elkaar gespeeld.
Maar desalniettemin werd op de borden tot in de late uurtjes hevig gevochten om de matchpunten die beide teams zo broodnodig hebben om het degradatiespook te ontvluchten.

Om 23:20 uur beëindigde schrijver dezes zijn partij met een geheide remise-stand op het bord en werd de stand 3,5-3,5. Maar slechts een wonder zou  ons team nog aan de overwinning of desnoods een gelijkspel kunnen helpen want op het laatste bord stonden we twee pionnen achter waarvan één pion op één veld afstand stond van het promotieveld.
Helaas moest onze Ties, na langdurige strijd, het hoofd buigen voor de overmacht van de door Martin Zwaneveld bewogen schaakstukken. Zodoende verloren we met het kleinst mogelijke verschil 4,5-3,5.

Positief was dat onze twee junior leden samen 1,5 punt binnen brachten: Vladimir via een snelle (21:05 uur) soepele overwinning op Gerrit van Dok en Romayn een remise aan bord 1 tegen Jos Lohman (Elo 1849).
Beiden hebben nu een score van 50%, dat is aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde score in ons team  van 41%. Dus die donderstenen hebben we hard nodig. Hadden wel allemaal 50% gehad dan zouden we 24 bordpunten gehad hebben, net zoveel als koploper Castricum op dit moment!!

Er kwam een eind aan het lijden van Aris de Heer: met vier matchpunten hebben zij grote kans om degradatie te ontlopen, te meer daar zij hun kansen nog geheel in eigen hand hebben omdat zij, in de laatste ronde, nog tegen degradatiekandidaat De Pion zullen spelen.

Er kwam ook een eind aan het lijden van ons team nu duidelijk is geworden dat  wij op de laatste plaats in Klasse 2B zullen eindigen, en zullen degraderen.
Als pleister op de zere wonden verwijs ik lezers naar een eerdere publicatie op deze website waarin de voordelen van een degradatie werden aangegeven. Zoals altijd, ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Overigens hier al een woord van vermaan. Denk niet dat het volgend jaar makkelijk wordt voor het team. Er wordt dan wel van ons team verwacht dat zij als eerste eindigt ook al zijn er andere, wellicht even sterke, teams die ook hun zinnen op promotie hebben gezet.

Over enige tijd zult u een uitgebreider verslag aantreffen op deze website.

Er wordt nu reeds op gewezen dat er ook een goed verslag op de website van Aris de Heer (sc-arisdeheer.nl) zal verschijnen, en wel geschreven door Eddie Saraber zich noemende de wepmeester. Eddie ging met zijn professionele camera rond en fotografeerde de strijdenden aan de borden en de partij-notaties. Een uitgebreid verslag met partij-analyses, verlucht met foto’s, zal verschijnen. Schrijver dezes is benieuwd hoe de wepmeester verslag doet van mijn, volgens de wepmeester, bandieten-optreden toen ik Bert Kuijer meedeelde dat onze stelling bij zet 50 potremise was.
(Ondertussen is het verslag verschenen, zie Verslag van wepmeester Aris de Heer).

Met dank aan de begeleiders van de jeugdspelers die tevens optraden als supporters en aan de andere leden (Ton van Diepen, Bert-Jan Melchers) die ons kwamen ondersteunen. Waren zij er niet geweest van het verlies ongetwijfeld groter zijn geweest.

AANKONDIGING
Van de zijde van Aris de Heer, bij monde van Gerrit van Dok, hoorden we dat Aris de Heer in komende maart weer een lentetoernooitje houdt. Een ieder die interesse heeft kan dan binnenlopen op vier achtereenvolgende clubavond (maandagavond) en kan dan meedoen met de rapidpartijen. Aanmelding vooraf gewenst doch niet perse nodig. Indeling kort na 20:00 uur.

 

.

Huishoudelijke mededeling contributie 2018/2019

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2016/2017 per omgaandete voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.


Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 28 Februari 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

knappe prestaties bij PK NHSB jeugd

Op 9 en 10 februari is er gestreden voor de persoonlijke Noord-Hollandse kampioenschappen D jeugd en de pupillen F, G en H

Bij de D- jeugd heeft Dennis Jansma met een 4e plaats een ticket bemachtigd voor het NK.

Bij de H pupillen hebben onze jongste jeugdleden goed gepresteerd. Gijs Veldt, behaalde een 3e plaats.

Bijzonder is de 2e plaats van Tycho Lim. Tycho, enkele maanden geleden zonder enige ervaring begonnen op de club. Maar, net als Gijs, een enorme harde werker en een goed schaakinzicht.

Na de reguliere ronden eindigde Tycho op een gedeelde 1e plaats. Een bloedstollende barrage van 2 partijen volgde tussen de spelers, maar ook die eindigde in een gelijke stand. Het voortstel om nog een laatste beslissende partij te spelen werd door beide spelers afgewezen, beide wilde niet meer verder. Op basis van weerstand punten werd Tycho uiteindelijk 2e

Ondanks het mislopen van een kwalificatieplek voor het NK was Tycho ontzettend blij en heel trots op zijn beker.

Streekderby tegen Aris de Heer

 

Citaat:
“Het ziet er na twee ronden naar uit, gezien de stand in klasse 2B, dat Purmerend N1 er goed aan doet om zich nu al mentaal te gaan voorbereiden op de komende streekderby tegen Aris de Heer die gepland staat op 25 februari 2019. Wij zullen dan afdalen in de door Leeghwater gedempte polder om de strijd aan te gaan met de A-Heren. Tegen die tijd weten we of  we het droog zullen houden of dat de dijk door kan breken en we kunnen verzuipen.”
einde citaat.

Bovenstaand citaat staat op deze website in het artikel van 24 oktober 2018 onder de titel “Sprookjesverteller weer actief”.

Of we het droog houden of verzuipen zal volgende week blijken. Dan wordt weer de streekderby tegen Aris de Heer gespeeld.
Beide teams bengelen onderaan de ranglijst in NHSB Klasse 2B.
In het uitstekende verslag van de wedstrijd Castricum-Aris de Heer 4,5-3,5 verzucht de wepmeester over de resultaten van zijn team tot nu toe: “Maar toch wil het alsmaar niet goed lukken.”
Het is een uitspraak die ook op ons team zonder meer van toepassing is.

Onze papieren zijn goed: In het seizoen 2016/17 versloegen we Aris de Heer met 6,5-1,5 en in het seizoen 2015/16 met 4,5-3,5.
Maar Aris de Heer kan ook uithalen getuigen de 6-0 overwinningen op Purmerend 5 en Purmerend 7 in het vorige seizoen.

In het voetbal zegt men “de bal is rond” om aan te geven dat de uitslag van een wedstrijd altijd onzeker is en dat niet altijd de sterkste wint. Bij schaken geldt dat des te meer zeker omdat er maar liefst 32 ronde stukken op het bord staan.

Wij roepen alle leden van Schaakclub Purmerend op om op maandagavond 25 februari 2019 voor Purmerend N1 van 20:00 tot 23:45 uur te duimen op een overwinning. Het zal in ieder geval een spannende wedstrijd worden.