Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

TPR gestoei

.

In een eerder bericht op deze website is gespeculeerd over de vraag wie de beste prestatie levert in de lopende NHSB competitie, zie bericht.

Hier volgend worden nog een aantal aspecten behandeld.

TPR
De ranglijst van prestatie werd opgesteld door uit te gaan van de TPR score (Toernooi PRestatie) van de aan de NHSB competitie deelnemende clubleden.
Het is niet helemaal duidelijk hoe de TPR berekend wordt. Klaarblijkelijk zijn er minstens twee methoden om de TPR te berekenen, zie o.a. de website van de schaakclub te Brasschaat.

Voor de score van Romayn in Purmerend N1 heb ik de waarden ingevuld in het Brasschaatter rekenprogramma en kwam uit op 1904 zijnde de “simpele TPR”. Die TPR van 1904 is ook de waarde die voorkomt in de prestatietabel van ons team voor Romayn op de NHSB site.
Dus klaarblijkelijk hanteert de NHSB-site de simpele TPR maar dit moet wel nog eens nagevraagd worden voor het geval de TPR de maat wordt voor de prestatie.

Rob Hählen wees me op een tabel in een FIDE document en wel tabel 8.1a in dat FIDE document. Indien ik die tabel toepas om wederom een TPR voor Romayns prestatie te berekenen dan kom ik weer exact uit op 1904. Dus klaarblijkelijk wordt in dit FIDE-document aangegeven hoe je de “simpele TPR” kunt berekenen.
De methode gaat als volgt:
a. bepaal de gemiddelde Elo-rating van de tegenstanders (voor Romayn is dat 1664).
b. bepaal de score als percentage (dus bij Romayn 80%).
c. Kijk in de tabel 8.1a onder het score percentage (in Romayns geval dus 80%) en lees de rating difference af (i.c. 240).
d. De simpele TPR is dan de  gemiddelde Elo-rating van de tegenstanders plus de rating difference (i.c. 1664+240=1904).

Indien de score van een speler 100% is, is de TPR niet te berekenen. Dat is logisch omdat vanaf een zekere minimum Elo-rating die speler een toernooi met 100% score zou winnen. Maar die uitslag kan niet als basis dienen om de Elo-rating van die speler te berekenen. Die speler zal immers elke rating kunnen hebben die hoger is dan de eerder genoemde minimum Elo-rating.
In de betreffende FIDE tabel wordt arbitrair voor 100% score 800 genomen als rating difference.
Overigens is hiermee niet de superhoge TPR van Mirjam van Rijs te verklaren.

Het lijkt erop dat de vermelding van een TPR score bij spelers en speelsters die een 100% score hebben behaald onbetrouwbaar is. Dit geldt dan voor Mirjam van Rijs, Vladimir Bartels, Serkan Milli en Pieter Hopman. Klaarblijkelijk worden ze min op meer gestraft voor hun goede prestatie!
Bij Mirjam kan nog opgemerkt worden dat één van de tegenspeelsters geen rating had hetgeen de berekening van haar TPR er niet geloofwaardiger op maakt.
Al met al liggen er nogal wat beren op de weg naar een prestatie vergelijking op basis van een TPR gerelateerde score.

Overprestatie of percentuele sprong
Voor de vraag of gekeken moet worden naar de absolute waarde van TPR minus Elo-rating (de overprestatie) of naar de percentuele sprong van Elo-rating naar TPR: mij is geen sluitende argumentatie bekend die hierover uitsluitsel geeft.
Opgemerkt wordt dat de KNSB, blijkens de maandelijks gepubliceerde lijst van grootste stijgers en dalers (van de Elo-rating), de voorkeur geeft aan de overprestatie (absolute Elo-sprong). Daarom lijkt het voor de hand te liggen om naar analogie met de KNSB de voorkeur te geven aan de absolute waarde van TPR minus Elo-rating.

NHSB-competitie gestaakt
Blijkens een bericht van de Voorzitter van de NHSB wordt de lopende NHSB-competitie gestaakt in verband met de corona-maatregelen. Dit jaar zijn er ook geen promoties en degradaties. Volgend seizoen beginnen we dus weer van voren af aan.
Elk nadeel heeft zijn voordeel: dit geeft extra tijd om één en ander na te gaan.

Al met al lijkt het erop dat Vladimir tot nu toe de beste prestatie heeft geleverd in de NHSB competitie en wel met 5 uit 5. Jammer dat de NHSB-competitie nu wordt beëindigd door bijzondere omstandigheden.

.

Delen