Schaaktafels in de Openbare Ruimte (2)

Beste leden,

Enige weken geleden berichtte ik u over het initiatief om schaaktafels te plaatsen in Purmerend. De eerste tafels zouden volgens planning worden geplaatst bij Triton en de feestelijke opening was gepland begin oktober 2023. Helaas hebben wij moeten vernemen dat er vertraging is ontstaan bij de leverancier van de tafels waardoor deze pas rond half november tot plaatsing kon overgaan. Wij hebben dat in de commissie schaaktafelinitiatief besproken en vinden dat dit in verband met de te verwachten weersomstandigheden in november niet wenselijk is. Er is daarom besloten de plaatsing en feestelijke opening uit te stellen tot voorjaar 2024.

Vanuit de schaakvereniging heb ik tevens gevraagd of we als gevolg van dit uitstel nogmaals kunnen brainstormen over de locatie van de tafels. Ik vind de locatie Triton, maar zeker ook de verspreiding van de tafels over meerdere locaties in de stad namelijk niet ideaal. Ik zou liever zien dat de tafels worden gecentraliseerd op een enkele locatie en heb daarvoor het Leeghwaterpark tegenover de ingang van het zwembad aangedragen. Het voordeel is m.i. veelzijdig:

  1. Er is voldoende parkeerruimte
  2. Er is gedurende het hele jaar voldoende aanloop van mensen van verschillende leeftijdscategorieen
  3. Een enkele locatie scheelt in het aantal vrijwilligers nodig voor begeleiding en organisatie van een wekelijkse activiteit
  4. Meerdere tafels op 1 locatie geeft grotere mogelijkheden voor actviteiten (bv een klein toernooitje)
  5. Meerdere tafels trekt ook meer mensen waardoor het verbinden van mensen eenvoudiger zal zijn
  6. De horeca en sanitaire voorziening van het zwembad kunnen worden gebruikt
  7. Het risico voor overlast voor bewoners is kleiner

Ik wacht nog af hoe de overige commissie leden op mijn voorstel gaan reageren.

Leave a Comment