Schaaktafels in de openbare ruimte (4)

Beste leden,

Mijn excuses, maar dit begint een klucht te worden.

Zojuist weer gebeld door de Gemeente Purmerend met de mededeling dat er op 28-10 geen wethouder beschikbaar is voor de opening. Tevens heeft men nog eens nagedacht over het seizoen en de te verwachten toestroom van mensen en is men tot de conclusie gekomen dat dit misschien tegen zou kunnen vallen waardoor het momentum verdwijnt. Ik kon natuurlijk niet anders dan het daarmee eens zijn.

De tafels verdwijnen dus in de opslag tot komend voorjaar en we gaan op mijn verzoek nogmaals in vergadering om over de gekozen locatie te spreken.

Wordt vervolgt…………

Leave a Comment