Lijst van voorzitters

Hieronder de lijst van de personen, die de afgelopen (bijna) 90 jaar leiding hebben mogen geven aan  onze vereniging. Het bestuur wil hiermee uiting geven aan haar dankbaarheid voor de inzet voor onze club, waarbij er gelijk mag worden opgemerkt, dat dit evenzo geldt voor de vele mede-bestuursleden en vrijwilligers, die samen onze club hebben gemaakt tot wat deze nu is!

1931-1932 t/m 1938-1939  F. Dokter
1939-1940 t/m 1940-1941  J. Groeneveldt
1941-1942 t/m 1960-1961  F. Dokter
1961-1962 t/m 1962-1963  J.J. Hofmeester
1963-1964 t/m 1967-1968  F. Hildama
1968-1969 t/m 1974-1975  P. Avis
1975-1976 t/m 1981-1982  H. Breeuwsma
1982-1983 t/m 1991-1992  J. Dorrepaal
1992-1993 t/m 1995-1996  F.R. Seiffers
1996-1997 t/m 2004-2005  P. de Weerd
2005-2006 t/m       1-2007  G. Kalkhoven
2-2007      t/m       8-2007   R. van Someren (waarnemend)
9-2007      t/m       2-2008   R. van Someren
3-2008      t/m       8-2008   L. van Mil, W. de Weerd en R. Overveld
2008-2009 t/m 2013-2014  R.M. Hählen
2014-2015                          vacant
2015-2016 t/m 2020-2021  C.J. Pruis
2021-2022                          vacant
2022-2023 t/m heden         R. van Someren