Sponsoractie Lucas van Mil

Om te ondersteunen in de kosten voor het eerste team kwam Lucas van Mil enige maanden geleden met het initiatief voor het houden van een business presentatie waarin de raakvlakken tussen business en schaken konden worden belicht. In korte tijd werd het bedrijf Royal Talent https://www.royaltalent.nl/ bereid gevonden hierin te investeren. Door omstandigheden werd het houden van de workshop enige tijd uitgesteld maar deze is nu op de agenda gezet voor donderdag 25 april a.s. bij Royal Talent in Hoofddorp.

Het bestuur bedankt Lucas voor dit uitstekende initiatief en wenst hem uiteraard heel veel succes om hier een geslaagd event van te maken. Hopelijk kunnen wij in de toekomst meer bedrijven geinteresseerd krijgen hiervoor.

Leave a Comment