Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Jan Poland

Jan Poland erelid

Op de Algemene Leden Vergadering van 3 september j.l is Jan Poland tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid!
Eigenlijk zou deze benoeming vorig jaar al op de ALV plaatsvinden, maar toen bleek Jan niet aanwezig te zijn. Ook het inlassen van een speciale extra ALV mislukte, zodat we Jan dit jaar eindelijk de wel verdiende oorkonde en titel konden geven.
Op grond van zijn jarenlange verdiensten als bestuurslid, materialenman, organisator van de thuiswedstrijden en zijn voorbeeldige manier om de scores bij te houden heeft het bestuur gemeend om Jan voor te dragen als erelid. De leden werden gepeild of ze hierachter stonden en dat bleek voor de overgrote meerderheid zo te zijn. We zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet voor de club en feliciteren hem met deze benoeming! We hopen, dat hij nog jarenlang actief zal deelnemen aan de clubavonden.

In 2015 interviewde ik de toen 80-jarige Jan voor de Rode Loper

Jan Poland lid van verdienste

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering is Jan Poland benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging.
De inmiddels 81 jarige Jan ontving deze waardering voor zijn jarenlange inzet voor de club. Hij is al meer dan 25 jaar bestuurslid en verzorgt al die jaren het materiaal. Verder kennen we hem van zijn schitterende handschrift bij het bijhouden van de scores, nadat de voorbereidingen voor de thuiswedstrijden door hem perfect zijn gedaan.
We hopen nog heel lang van deze geweldige man te mogen genieten en wensen hem nog vele gezonde jaren bij onze club toe!
Meer informatie over Jan in De Rode Loper: Jan Poland
JanPoland