Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

jubileum

Jubileumboekje

Op donderdagavond 25 november, precies 90 jaar na de oprichting van onze vereniging, werd het eerste exemplaar van het jubileumboekje door Kees Kerkdijk uitgereikt aan ons oudste lid Gerrit Honingh.

Het jubileumboekje beschrijft de grote veranderingen die er hebben plaatsgevonden in onze vereniging gedurende de laatste 15 jaar. Kees Kerkdijk memoreerde dat Gerrit tijdens de oprichting al geboren was en (volgens eigen zeggen al kon lopen, maar nog niet schaken.) Kees Kerkdijk noemde hem een groot voorbeeld voor ons allen en zeker ook voor de jeugd. Hij sprak de wens uit, dat Gerrit over 10 jaar het dan ongetwijfeld verschenen jubileumboekje uit zou kunnen reiken aan de burgemeester of zelfs aan Koning Willem Alexander (of zijn dochter kroonprinses Amalia). Het jubileumboekje werd geschreven door Kees Kerkdijk, die er samen met Flora Gaeta en met hulp van Arie de Groot (drukken) een prachtig werkje van maakte, waar alle leden na afloop van de avond een exemplaar mee kregen. Na de toespraak van Kees bedankte Gerrit en wenste ons en de vereniging nog een goede toekomst. We wensen Gerrit ook een goede gezondheid en hopelijk is hij over 10 jaar nog van de partij!


Daarna was er voor alle aanwezigen een heerlijk gebakje voorzien van het logo van de vereniging.

In het weekend van 19 en 20 februari zal het jubileum nog uitgebreid gevierd worden met een jubileumtoernooi en een simultaan voor jeugd en senioren en daarop volgend een receptie met een buffet.
Veel leden hebben aangegeven om de aangeboden contributie-korting daarvoor te besteden.
Waarvoor dank!