Een stuk gezelliger!
Vandaag :
♔ niets op de agenda

NHSB competitie

Met Aris de Heer in hetzelfde schuitje?!?!?!

.

In de NHSB Competitie Klasse 2B is vrijdag 15 maart 2019 de wedstrijd WSC De Pion – Aris de Heer gespeeld.

Het was een belangrijke wedstrijd voor beide teams. De verliezer zou zeer waarschijnlijk degraderen naar de 3e Klasse.
De wedstrijd werd door De Pion met 5-3 gewonnen. Derhalve is Aris de Heer er niet in geslaagd om zich veilig te stellen en zal waarschijnlijk volgens seizoen uitkomen in de NHSB klasse 3.

De kans is groot dat Purmerend N1 wordt ingedeeld in dezelfde klasse als Aris de Heer N1 zodat we een geduchte concurrent zullen hebben voor een eerste plaats (teneinde terug te promoveren naar klasse 2).
Overigens maakt het toch niet veel uit voor ons eerste team. Had Aris de Heer gewonnen dan was De Pion gedegradeerd: of je nu door de hond of de kat gebeten wordt maakt niet uit.

Een tussenstand in Klasse 2B is hieronder weergegeven.
Het gaat nu om het kampioenschap tussen Volendam N1 en Castricum N2.

A.s. donderdag speelt ons eerste team een thuiswedstrijd tegen promotie-kandidaat Castricum N2. Dat belooft een spannende wedstrijd te worden: voor ons een ontspannende wedstrijd omdat er voor ons niets op het spel staat. Voor Castricum spannend omdat het voor hen om het kampioenschap gaat: elk halve bordpunt méér kan voor hen beslissend zijn voor het kampioenschap.
Bovendien speelt Volendam de dag erna de laatste wedstrijd waarbij zij onze uitslag als richtsnoer kunnen gebruiken. Dat zal een reden te meer zijn voor Castricum om zo veel mogelijk bordpunten binnen te halen.

.

verslag Aris de Heer N1-Purmerend N1

.

Een kort verslag van de NHSB Klasse 2B wedstrijd, gespeeld op 25 februari 2019 bij Aris de Heer te Middenbeemster is eerder verschenen op deze website, zie eerder verslag.

Voor Aris de Heer en Purmerend was deze wedstrijd in de voorlaatste ronde van groot belang: voor beide teams gold dat gewonnen moest worden om kansen te behouden om degradatie te ontlopen.
Aris de Heer behaalde de winst, overigens met het kleinst mogelijke verschil en wel 4,5-3,5, hetgeen het team een zeer goed gevoel opgeleverd zal hebben.
In de laatste ronde staat de wedstrijd Aris de Heer-De Pion op het programma waarin Aris de Heer andermaal zal moeten knokken om in Klasse 2 te blijven spelen.
Ons team zal degraderen en voegt zich bij de vier andere Purmerendse teams in de NHSB Klasse 3 competitie.

Maar eerst treden we in de laatste ronde nog aan tegen één der koploper, nl. Castricum N2. Voor de teams van Castricum en Volendam is de uitslag van Purmerend-Castricum nog van belang voor de eindrangschikking.

Voor de huidige stand in NHSB Klasse B zie stand NHSB Klasse 2B.
Uit de huidige rangschikking blijkt het volgende:
==In de laatste ronde beslist de wedstrijd WSC De Pion-Aris de Heer welk team degradeert. Beide teams hebben nu 4 matchpunten. De verliezer eindigt dan op de 7e plaats met grote kans op degradatie. Bij gelijkspel eindigt De Pion op de zevende plaats op basis van de bordpunten (24,5 tegen 27 voor Aris de Heer).
==Kampioen wordt Volendam of Castricum. Volendam speelt in de laatste ronde tegen Het Witte Paard, terwijl Castricum tegen Purmerend speelt. Volendam is iets in het voordeel omdat Volendam van Castricum gewonnen heeft. Dat geeft de doorslag voor het geval beide teams eindigen met een gelijk aantal match- èn bordpunten.
Maar verder is de strijd geheel open en komt het aan op de bordpunten in die laatste ronde: het team dat de meeste bordpunten in de laatste wedstrijd verzamelt, of ze nu beide winnen of verliezen, wordt kampioen van NHSB Klasse 2B.
==Volendam is verder in het voordeel doordat Castricum de laatste wedstrijd speelt op 21 maart a.s., terwijl Volendam, met de uitslag van Castricum als leidraad, de laatste wedstrijd speelt op 22 maart.

Hieronder volgt het verloop van de wedstrijd in volgorde en tijd  van beëindigen van de partij en de vermelding van de tussenstand.
Het verslag wordt aangevuld indien onze spelers hun partijervaring toeleveren.

Romayn Brandsma-Jos Lohmann ½ – ½ [20:50 ½ – ½]

Ron de Vink- Rob van Someren ½ – ½ [21:00 1 – 1]

Vladimir Bartels-Gerrit van Dok 1 – 0 [21:05 1 – 2]

Bert Kaizer-Ton de Veij ½ – ½ [22:30 1½ – 2½]
Ja het seizoen is niet zo verlopen als we gehoopt hadden.
Straks in de 3e klasse NHSB. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo laag gespeeld heb in 55 jaar.

Ik kwam tegen Bert Kaizer best goed uit de opening.
Op zet 18 speelde ik mijn dame naar b7 met dreiging loper en dame op g2. Wit nam mijn pion op e5 met paard en i.p.v. de pion op g2 te nemen, nam ik het paard op e5 met mijn paard terug. Ik dacht een kwaliteit te winnen, maar zag een belangrijke damezet over het hoofd. Had ik toch op g2 genomen, had ik iets beter gestaan. Nu kwam wit in het voordeel, maar nadat ik alsnog de pion op g2 had geslagen en de witte toren op f1 naar e1 werd gespeeld, speelde wit op de volgende zet de dame naar g3 en daarmee was ik erg happy, want er was een veel betere zet. Nu kon ik mijn koningsstelling verdedigen en verzandde deze interessante partij in een teleurstellende remise.
Helaas heb ik weinig kunnen bijdragen aan het 2e klasse behoud.

Paul Verkooijen-Rob Hählen ½ – ½ [22:50 2 – 3]
In een Konings-Indisch-achtige stelling kreeg ik met zwart een voordeel door een gedekte vrijpion op d4. het loperpaar was in de gesloten stelling (nog) niet van veel waarde. Nadat mijn tegenstander de dames wilde ruilen had ik in een gewonnen stelling terecht kunnen komen. Zie daarvoor het fragment.
Over de partij ben ik niet heel ontevreden wel over de de gemiste kans.

Frank de Geus-Wim Dekker 1 – 0 [23:10 3 – 3]

Kees Kerkdijk-Bert Kuijer ½ – ½ [23:20 3½ – 3½]
In de toernooitjes bij Aris de Heer in november 2017 en april 2018 speelde ik twee maal tegen Bert en haalde ½ uit 2, dus voorwaar een geduchte tegenstander.

Over de partij ben ik niet tevreden. Ten eerste gebruikte ik veel meer tijd dan Bert. Veel tijdverbruik betekent ook dat je veel beren op de weg ziet. Dat zou niet erg zijn, maar de kans op het zien van niet-bestaande beren neemt ook toe. Verder liet ik wat betere zetten liggen.
De kansen golfden wat heen en weer. Tot zet 10 stond ik iets beter, waarna Bert het overnam en van zet 11 tot 28. Na de dameruil kreeg ik weer lucht en kwam iets beter te staan, maar Bert overvleugelde me weer in het eindspel. Maar na zet 50 gedaan te hebben constateerde ik hardop dat de stelling remise was (want de pionnen gaan van het bord dacht ik in stilte). Reglementair dus geen remise aanbod want dat moet je doen door te zetten-remise aanbieden-klok indrukken. Maar Bert zag klaarblijkelijk ook de remise komen en we besloten tot remise.

Over de wedstrijd ben ik wel tevreden. De inzet was groot; er werd op alle borden gestreden, en op drie borden tot na 23:00 uur. Het team deed zijn best om te winnen, maar de Middenbeemsterlingen deden dat uiteraard ook en het kwartje viel nu naar hun kant. Prociat!!

Hieronder de partij zonder veel commentaar.

Ties Wijnen-Martin Zwaneveld 0 – 1 [23:35 EINDSTAND Aris de Heer-Purmerend 4½ – 3½]

Ondertussen is er ook een goed en lezenswaardig verslag verschenen op de website van Aris de Heer, zie verslag van de wepmeester van Aris de Heer.

Toch verzopen in Middenbeemster: Aris de Heer-Purmerend N1 4,5-3,5

.

Op 25 februari 2019 werd de streekderby Aris de Heer-Purmerend, NHSB Klasse 2B, gehouden.
De wedstrijd werd in ontspannen sfeer gespeeld, immers:  vele schakers kennen elkaar al jaren en hebben regelmatig in competitie of toernooien tegen elkaar gespeeld.
Maar desalniettemin werd op de borden tot in de late uurtjes hevig gevochten om de matchpunten die beide teams zo broodnodig hebben om het degradatiespook te ontvluchten.

Om 23:20 uur beëindigde schrijver dezes zijn partij met een geheide remise-stand op het bord en werd de stand 3,5-3,5. Maar slechts een wonder zou  ons team nog aan de overwinning of desnoods een gelijkspel kunnen helpen want op het laatste bord stonden we twee pionnen achter waarvan één pion op één veld afstand stond van het promotieveld.
Helaas moest onze Ties, na langdurige strijd, het hoofd buigen voor de overmacht van de door Martin Zwaneveld bewogen schaakstukken. Zodoende verloren we met het kleinst mogelijke verschil 4,5-3,5.

Positief was dat onze twee junior leden samen 1,5 punt binnen brachten: Vladimir via een snelle (21:05 uur) soepele overwinning op Gerrit van Dok en Romayn een remise aan bord 1 tegen Jos Lohman (Elo 1849).
Beiden hebben nu een score van 50%, dat is aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde score in ons team  van 41%. Dus die donderstenen hebben we hard nodig. Hadden wel allemaal 50% gehad dan zouden we 24 bordpunten gehad hebben, net zoveel als koploper Castricum op dit moment!!

Er kwam een eind aan het lijden van Aris de Heer: met vier matchpunten hebben zij grote kans om degradatie te ontlopen, te meer daar zij hun kansen nog geheel in eigen hand hebben omdat zij, in de laatste ronde, nog tegen degradatiekandidaat De Pion zullen spelen.

Er kwam ook een eind aan het lijden van ons team nu duidelijk is geworden dat  wij op de laatste plaats in Klasse 2B zullen eindigen, en zullen degraderen.
Als pleister op de zere wonden verwijs ik lezers naar een eerdere publicatie op deze website waarin de voordelen van een degradatie werden aangegeven. Zoals altijd, ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Overigens hier al een woord van vermaan. Denk niet dat het volgend jaar makkelijk wordt voor het team. Er wordt dan wel van ons team verwacht dat zij als eerste eindigt ook al zijn er andere, wellicht even sterke, teams die ook hun zinnen op promotie hebben gezet.

Over enige tijd zult u een uitgebreider verslag aantreffen op deze website.

Er wordt nu reeds op gewezen dat er ook een goed verslag op de website van Aris de Heer (sc-arisdeheer.nl) zal verschijnen, en wel geschreven door Eddie Saraber zich noemende de wepmeester. Eddie ging met zijn professionele camera rond en fotografeerde de strijdenden aan de borden en de partij-notaties. Een uitgebreid verslag met partij-analyses, verlucht met foto’s, zal verschijnen. Schrijver dezes is benieuwd hoe de wepmeester verslag doet van mijn, volgens de wepmeester, bandieten-optreden toen ik Bert Kuijer meedeelde dat onze stelling bij zet 50 potremise was.
(Ondertussen is het verslag verschenen, zie Verslag van wepmeester Aris de Heer).

Met dank aan de begeleiders van de jeugdspelers die tevens optraden als supporters en aan de andere leden (Ton van Diepen, Bert-Jan Melchers) die ons kwamen ondersteunen. Waren zij er niet geweest van het verlies ongetwijfeld groter zijn geweest.

AANKONDIGING
Van de zijde van Aris de Heer, bij monde van Gerrit van Dok, hoorden we dat Aris de Heer in komende maart weer een lentetoernooitje houdt. Een ieder die interesse heeft kan dan binnenlopen op vier achtereenvolgende clubavond (maandagavond) en kan dan meedoen met de rapidpartijen. Aanmelding vooraf gewenst doch niet perse nodig. Indeling kort na 20:00 uur.

 

.

Streekderby tegen Aris de Heer

 

Citaat:
“Het ziet er na twee ronden naar uit, gezien de stand in klasse 2B, dat Purmerend N1 er goed aan doet om zich nu al mentaal te gaan voorbereiden op de komende streekderby tegen Aris de Heer die gepland staat op 25 februari 2019. Wij zullen dan afdalen in de door Leeghwater gedempte polder om de strijd aan te gaan met de A-Heren. Tegen die tijd weten we of  we het droog zullen houden of dat de dijk door kan breken en we kunnen verzuipen.”
einde citaat.

Bovenstaand citaat staat op deze website in het artikel van 24 oktober 2018 onder de titel “Sprookjesverteller weer actief”.

Of we het droog houden of verzuipen zal volgende week blijken. Dan wordt weer de streekderby tegen Aris de Heer gespeeld.
Beide teams bengelen onderaan de ranglijst in NHSB Klasse 2B.
In het uitstekende verslag van de wedstrijd Castricum-Aris de Heer 4,5-3,5 verzucht de wepmeester over de resultaten van zijn team tot nu toe: “Maar toch wil het alsmaar niet goed lukken.”
Het is een uitspraak die ook op ons team zonder meer van toepassing is.

Onze papieren zijn goed: In het seizoen 2016/17 versloegen we Aris de Heer met 6,5-1,5 en in het seizoen 2015/16 met 4,5-3,5.
Maar Aris de Heer kan ook uithalen getuigen de 6-0 overwinningen op Purmerend 5 en Purmerend 7 in het vorige seizoen.

In het voetbal zegt men “de bal is rond” om aan te geven dat de uitslag van een wedstrijd altijd onzeker is en dat niet altijd de sterkste wint. Bij schaken geldt dat des te meer zeker omdat er maar liefst 32 ronde stukken op het bord staan.

Wij roepen alle leden van Schaakclub Purmerend op om op maandagavond 25 februari 2019 voor Purmerend N1 van 20:00 tot 23:45 uur te duimen op een overwinning. Het zal in ieder geval een spannende wedstrijd worden.

 

 

NHSB competitie Purmerend😢 – Volendam😊

.

.

Een kort verslag van deze op 31 januari 2019 verspeelde wedstrijd, verscheen op 1 februari 2019 op deze website.

Naar goed gebruik wordt er door de spelers een impressie gegeven van hun partij waardoor onze clubgenoten en derden een goede indruk kunnen krijgen van het reilen en zeilen van het team in deze wedstrijd.
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat, door de uiterst belabberde positie van het team in NHSB Klasse 2B, de animo daarvoor niet zal overlopen.
Van de 40 partijen die wij nu achter de rug hebben in deze competitie hebben we tot nu toe een schamele 16 bordpunten weten te verzamelen en zegge en schrijve 1 matchpunt.
Indien ik enig commentaar bij een partij heb gezet dan is dat commentaar met (kk) gelabeld.

Een degradatie loert om de hoek.
Overigens zitten hier ook positieve Cruyff-aspecten aan. Vier teams in de NHSB Klasse 3 zal zonder meer een primeur zijn en lang een unicum blijven. Want er zijn maar weinig schaakclubs die zoveel teams hebben om dat wapenfeit te realiseren.
Bovendien zou tijdens die primeur het best mogelijk zijn dat we tegen ons damesteam (ook al een primeur) kunnen spelen. Dat is toch iets om naar uit te zien.
Een ander voordeel is dat het team dan een zestal is zodat, naar verwachting, een minder frequent beroep op invaller hoeft te worden gedaan.

Maar laten we optimistisch zijn en ervan uitgaan dat we de volgende twee wedstrijden winnen. Uiteraard hangt één en ander af van de wedstrijdresultaten van de huidige andere degradatie-kandidaat Aris de Heer af. Zij spelen op 8 februari a.s. tegen koploper Castricum. Vervolgens spelen zij op 25 februari 2019 een thuiswedstrijd tegen ons.

De wedstrijd tegen Volendam werd in goede sfeer gespeeld. Veel van de spelers kennen we natuurlijk van vorige wedstrijden en van diverse toernooien. Bovendien is Frans Vlugt een oud-lid van onze vereniging.

Met teamleider Erik Steur die vroeg aanwezig was kon schrijver dezes efficient de formaliteiten vervullen zodat na een welkom door wedstrijdleider Bert-Jan Melchers om ca. 20:00 uur de wedstrijd kon beginnen.
De wedstrijd duurde tot ongeveer 23:45 uur door lange partijen aan bord 1, 3, 5 en als langste partij bord 8.

De partijen worden gepresenteerd in volgorde van beëindiging.
Overigens is er ook een uitgebreid verslag verschenen in de krant Nieuw-Volendam van woensdag 6 februari 2019 pagina 26.

Bord 2 Luc Preeker-Frans Vlugt 0-1 [0-1]
(kk) Luc was snel klaar. In de hoofdvariant van het tweepaardenspel in de nahand liep Luc in een valletje en werd snel mat gezet. Om bij te komen heeft hij de verder avond bij de TV bij de bar de avond doorgebracht.

Bord 4 Rob van Someren-Henk Veerman 1-0 [1-1]
(kk) Uit het korte commentaar van beide spelers direct na afloop begreep ik dat Henk in een Pirc-achtige opening te vroeg kort had gerokeerd. Een direct ingezette aanval op de zwarte koningsvleugel was snel succesvol voor Rob.

Bord 7 Hans Keizer-Romayn Brandsma 1-0 [1-2]
(kk) Romayn speelde ook een interessante partij en tijdelijk waren de andere borden nauwelijks te bereiken wegens de massa schakers die zich verzameld hadden rond zijn bord. Het leek wel het bord waar de echte Keizer resideerde, maar het was Hans Keizer uit Volendam.
Maar uiteindelijk regeerde Hans als een Keizer en kon zijn partij, na grote complicaties, met winst afronden. 
Jammer voor Romayn die, ondanks zijn Elo van 1847, de eer aan de Volendammer (1686) moest laten.

Bord 8 Ton de Veij-Martijn Veerman 0-1 [1-3]
(kk) Alhoewel Ton het iniatief scheen te hebben met aanval op de zwarte koningstelling vergaloppeerde hij zich later (blijkens het verslag van de partij in Het NIVO) door een stuk te verliezen. Dat zijn inderdaad geen heldendaden die uitnodigen tot presentatie.

Bord 5 Peter Kemper-Ties Wijnen 1-0 [1-4]
(kk) Ik liep langs het bord van Ties en ik zag tot mijn afgrijzen dat er een TSUNAMI van drie verbonden vrijpionnen op de c-d-e lijn op hem afkwam. De voorste pion was al tot de zesde lijn gevorderd en werd ondersteund door de andere twee vrijpionnen op de vijfde lijn. Het verbaast me dan ook niets om in Het NIVO te lezen dat Ties door zijn klok ging omdat hij geen dijk tegen de aanstormende tsunami kon opwerpen.

Bord 3 Reinier Bodemeijer-Kees Kerkdijk 0-1 [2-4]
Tijdens Schaken op de Dijk 2018 had ik eerder de degens gekruist met Reinier. Toen speelde ik met wit een Siciliaanse partij tegen hem.
Nu werd het een geweigerd Dame-gambiet waarin ik met 8. ….. dc4x een Capablanca manoeuvre uitvoerde culminerend in de zet 12 ….. e5 teneinde Lc8 te kunnen ontwikkelen.
Ik vond dat ik enigszins bedrukt stond en dat wit met zijn centrum en voorsprong in ontwikkeling en goed geplaatst paard en loper het betere spel had gekregen.
Maar na de zetten van Reinier 15 a4 en vooral 23 Pd2 begon ik lucht te krijgen. De aanval op het witte pionnencentrum werd ingezet met 23 …. f5 en 24 ….. Dd6. Met zet 28 ….. Df6 kwam de partij in taktisch vaarwater.
Hieronder de partij:

Een verliespartij voor Reinier. Maar op zaterdag 9 februari 2019 speelde hij mee in de KNSB wedstrijd klasse 5D en won zijn partij. Het Volendamse team won met 5,5-2,5 van De Rode Loper. Volendam gaat nu in KNSB Klasse 5D aan kop.

Bord 1 Erik Steur-Rob Hählen 1-0 [2-5]
In een Konings-Indiër kom ik met zwart iets minder uit de opening. De kritieke stelling is rond zet 20. Mijn tegenstander mist daar een mogelijkheid mijn stukken vleugellam te maken op de damevleugel. Hij geeft mij de mogelijkheid voor een schijnoffer van de kwaliteit, Stockfish geeft mij dan een waardering van plus 3. Het kwaliteitsoffer hoeft wit niet aan te nemen, maar ik heb dan al een plus van 1. Ik denk een winnende combinatie te zien maar zie te laat (altijd een zet verder kijken!) dat hij kan verdedigen.
Nog steeds is er geen man overboord maar ik laat me intimideren door zijn vrije a-pion die snel op kan rukken. Ik overschat het gevaar en in plaats van aan te vallen op de koningsvleugel ga ik onnodig verdedigen op de damevleugel.
Rond zet 38 staat het volgens Stockfish gelijk, maar ik zie kans dat door te passief spel binnen 4 zetten in een duidelijk nadeel voor mij om te buigen. Mijn tegenstander mist dan nog wat sterkere voortzettingen maar als hij de kans krijgt een kleine combinatie uit te voeren laat hij dat niet na. Hij houdt dan een pion meer, een handenbinder op a7, en een sterke loper over. Er rest mij niets anders dan op te geven.
Al met al wel een boeiende partij, met als duidelijke les dat het initiatief belangrijk is en blijft: bangig spelen leidt tot slechte resultaten. En dat Stockfish veel meer ziet dan ik…

Bord 6 Vladimir Bartels-Nico Koning 1-0 [eindstand 3-5]
(kk) Om 23:30 uur verdrongen talrijke schakers, zowel van Purmerend als Volendam, zich rond het bord van Vladimir tegen Nico Koning. Beide klokken stonden op enkele minuten en twee zettenschrijvers waren voor hen bezig zodat beide spelers zich geheel aan de zetten konden wijden.

Het is reeds eerder gezegd dat je gewonnen kan staan, maar dat het spel nog gespeeld moet worden. We weten dat Vladimir het helemaal eens is met die uitspraak en hij steevast tot de voorlaatste zet blijft spelen. 
Ook nu weer: Vladimir stond de kwaliteit achter met als compensatie één pion. Bij zet 45 stond Nico gewonnen. Hij liet een vrijpion op de h-lijn oprukken richting h1. Als tegenwicht rukte Vladimir op met zijn pionnen en koning en kreeg twee vrijpionnen. Uiteindelijk promoveerden beiden een pion tot dame. De dames werden, na enkele schaakjes, vrij snel weer tegen elkaar geruild maar niet nadat Vladimir met die schaakjes de zwarte koning van Koning naar a4 had verdreven, dat wil zeggen ver weg van het toekomstige promotieveld c8. Rond zet 75 stond de volgende stelling op bord:
Vladimir: Kc5, Pc6, c7
Nico: Ka4, Td1
Wit kon slechts schaak geven met de toren en Vladimir liep via de d- en e-lijn zigzaggend naar de schaakgevende toren waarna pion-promotie tot (zijn derde!) dame niet te verhinderen was.
Vladimir had duidelijk gemaakt dat een paard met één pion meer dan voldoende compensatie kan zijn voor een toren en zeker in zijn geval.
Uiteraard zal vermoeidheid en tijdnood een rol gespeeld hebben, maar beiden waren daar aan onderhevig.

Uiteraard onze hartelijk felicitaties voor Volendam voor hun zwaarbevochten overwinning. Wij wensen hen veel succes bij de laatste twee wedstrijden en een soepele gang naar het kampioenschap.

We moeten ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Aris de Heer op maandagavond 25 februari 2019.
Zoals men kan lezen in het verslag van de wedstrijd Volendam-Aris de Heer, gehouden op 6 december 2018 (zie het bij traditie uitstekende verslag “Nieuwe ramp bij het IJselmeer” op http://www.sc-arisdeheer.nl/?cat=2 ) heeft Aris de Heer met 2,5-5,5 verloren, dus met vergelijkbare cijfers als ons team.
Een open strijd met gelijke kansen is te verwachten.

.

.