Een stuk gezelliger!
Vandaag :
♔ niets op de agenda

Vladimir

Vladimir: Luctor et Emergo!!

.

.

Ik worstel en kom boven.
Dat was zeker van toepassing voor Vladimir in de wedstrijd van Purmerend N1 tegen Volendam N1 afgelopen donderdag 31 januari 2019.
Om 23:30 uur verdrongen talrijke schakers, zowel van Purmerend als Volendam, zich rond het bord van Vladimir tegen Nico Koning. Beide klokken stonden op enkele minuten en twee zettenschrijvers waren voor hen bezig zodat beide spelers zich geheel aan de zetten konden wijden.

Het is reeds eerder gezegd dat je gewonnen kan staan, maar dat het spel nog gespeeld moet worden. We weten dat Vladimir het helemaal eens is met die uitspraak en hij steevast tot de voorlaatste zet blijft spelen.
Ook nu weer: Vladimir stond de kwaliteit achter met als compensatie één pion. Bij zet 45 stond Nico zogenaamd gewonnen. Hij liet een vrijpion op de h-lijn oprukken naar h1. Als tegenwicht rukte Vladimir op met zijn pionnen en koning en kreeg twee vrijpionnen. Uiteindelijk promoveerden beiden een pion tot dame. De dames werden, na enkele schaakjes, vrij snel weer tegen elkaar geruild maar niet nadat Vladimir met die schaakjes de zwarte koning van Koning naar a4 had verdreven, nl. ver weg van het toekomstige promotieveld c8. Rond zet 75 stond de volgende stelling op bord:
Vladimir: Kc5, Pc6, c7
Nico: Ka4, Td1
Wit kon slechts schaak geven met de toren en Vladimir liep via de d- en e-lijn zigzaggend naar de schaakgevende toren waarna pion-promotie tot (derde!) dame niet te verhinderen was.
Vladimir had duidelijk gemaakt dat een paard met één pion meer dan voldoende compensatie kan zijn voor een toren en zeker in zijn geval.
Uiteraard zal vermoeidheid en tijdnood een rol gespeeld hebben, maar beiden waren daar aan onderhevig.

Een mooie prestatie die de eindstand bracht op 3-5, een mooie team-winst voor het Volendamse team dat daarmee hoge ogen gaat gooien voor het kampioenschap in NHSB Klasse 2B.

Na deze uitslagen zijn de kansen voor beide teams aanmerkelijk vergroot. Voor Volendam een kampioenschap, voor Purmerend een degradatie.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: het is waarschijnlijk (laten we maar bidden dat de bui overdrijft) een unicum dat er dan volgend seizoen vier team van een club alle in de 3e klasse van de NHSB uitkomen.

Gezegd moet worden dat we klaarblijkelijk bij Vrouwe Fortuna in ongenade zijn gevallen. Volgens de elo-rating hadden we een goede middenmoter moeten zijn.
Overigens lijkt het erop dat onze jeugdleden in de gunst staan bij Vrouwe Fortuna: met 2 uit 5 voor Vladimir en 2 uit 4 voor Romayn behoren zij tot de puntenmakers van het team.

Romayn speelde ook een interessante partij en tijdelijk waren de andere borden nauwelijks te bereiken wegens de massa schakers die zich verzameld hadden rond zijn bord. Het leek wel het bord waar de echte Keizer resideerde, maar het was Hans Keizer uit Volendam. Maar uiteindelijk regeerde Hans als een Keizer en kon zijn partij, na grote complicaties, met winst afronden.
Jammer voor Romayn die, ondanks zijn Elo van 1847, de eer aan de Volendammer (1686) moest laten.

Het devies voor de laatste twee teamwedstrijden is duidelijk:
WINNEN, WINNEN en WINNEN. 

En is het nog niet duidelijk genoeg: WINNEN!!

.

.

.

NHSB Klasse 2B: ZSC Saende N1 – Purmerend N1 4,5 – 3,5

.

Op vrijdag 7 december 2018 werd de vierde ronde gespeeld in de NHSB Klasse 2B.
De wedstrijd werd in ontspannen en prettige sfeer gespeeld. De formaliteiten werden door teamleiders Jaron Rosegg en Kees Kerkdijk snel vervuld. Om 19:55 uur konden we plaatsnemen en werd de wedstrijd gestart door de wedstrijdleider Huib Middelhoven.

Na spannende en langdurige strijd verloor Purmerend N1 nipt van ZSC Saende.
Na een strijd met vijf remises, een winstpartij door Wim Dekker en twee verliespartijen onzerzijds werd de uitslag 4,5-3,5.
De laatste twee partijen werden rond 23:40 afgerond hetgeen wel aantoont dat er langdurig is gevochten voor de bordpunten.

Door deze uitslag en de andere uitslagen in Klasse 2B staan we nu laatste in het klassement met 1 matchpunt, zie kruistabel NHSB kl. 2B.
We kunnen er niet onder uit dat het team nu in ernstig D-gevaar verkeerd. Nog drie ronden om dit gevaar te bezweren maar dan moet er wel o.a. van de huidige twee koplopers, Volendam en Castricum, gewonnen worden.
Dat de vaste spelers van het team zich alvast mentaal voorbereiden om het team van Palingcity op 31 januari a.s. van het bord te vegen!

Romayn rondde zijn partij rond 22:10 uur af met een remise in iets mindere stelling. Nu amper 12 uur later, als dit geschreven wordt, zit hij alweer achter het bord in Haarlem. Daar wordt het komende weekend gespeeld om het NHSB persoonlijk kampioenschap C-jeugd (t/m 14 jaar).
Wat dat betreft krijgt Vladimir het wel voor zijn kiezen. Hij speelde een lange ingewikkelde partij die pas als voorlaatste partij beslist werd om ca. 23:35 uur. Dat betekent een korte nachtrust alvorens ook weer aan te treden in hetzelfde toernooi, nl. het NHSB persoonlijk kampioenschap C-jeugd.
Uiteraard wensen we hen beiden veel succes toe!!!

.

Team 3: nabeschouwing van de NHSB competitie

.

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken in de NHSB competitie klasse 2B is het tijd om terug te kijken op de prestaties van het derde team.

De volgende wapenfeiten kunnen vermeld worden:

1) Een eervolle derde plaats in de eindrangschikking met 9 matchpunten en 34 bordpunten. Dus slechts ½ bordpunt minder dan winnaar Heerhugowaard.
2) Frank van de Moolen, Serkan Milli en Paul Meijer behoren tot de topscorders van klasse 2B met respectievelijk plaats 2 met 5 uit 6, plaats 3 met 5 uit 6 en plaats 9 met 5 uit 7.

Achteraf blijkt dat de wedstrijd Heerhugowaard 2-Purmerend 3 de beslissende wedstrijd is geweest. Indien die wedstrijd 4-4 in plaats van 4 ½ -3 ½ geëindigd zou zijn, dan zou Purmerend 3 met ½ bordpunt voorsprong kampioen geworden zijn. Zo zie je maar dat naast primair speelsterkte ook trucs bijdragen aan het behalen van het kampioenschap evenals een trouwe opkomst van de vaste teamleden.

Indien u op deze pagina kijkt bij de TAGS-lijst dan ziet u dat, tussen Romayn en Vladimir, TEAM 3 prominent prijkt in die lijst. Dat is te danken aan de regelmatige publicaties van het team op deze website door teamleider en het team als geheel.

Als trouwe spelers worden Ruud de Groot en Paul Meijer genoemd die alle zeven wedstrijden hebben meegespeeld.

Topscores in het team werden behaald door Serkan Milli met 5 uit 6 (83%) en Frank van der Moolen met eveneens met 5 uit 6 (83%). Hun prestaties betekenen een CPR (competitie prestatie rating) van 1842 (+105) respectievelijk 1915 (+229!) voor die gespeelde 6 partijen.
Kees Kerkdijk kreeg de sterkste tegenstand te bestrijden. De gemiddelde sterkte van zijn tegenstanders op bord 1 was 1843 elo-punten.

Dank gaat uit naar de invallers Serkan Milli, Wim Dekker en Frans Kerkhoff, en naar Rob Hählen die drie ronden het teamleiderschap vervulde.

Nu alle resultaten van klasse 2B bekend zijn is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de behaalde score en de theoretisch te behalen score op basis van de elo-rating van onze teamspelers en die van de tegenstanders. Er is uitgegaan van de elo ratings aan het begin van de competitie 2016-2017 zoals ook gebruikelijk is bij de NHSB.
In de onderstaande tabel wordt achtereenvolgens vermeld: naam, score, elo-score, verhouding score/elo-score:

Kees Kerkdijk                  2,5/5             2,453         1,02
Ruud de Groot                3,5/7             4,123          0,85
Ton de Veij                      3/6                 3,632         0,83
Rob Hählen                     2/6                 3,420         0,58
Frank vd Moolen               5/6                 4,200         1,19
Daniel Doorn                   2/3                 1,774          1,13
Luc Preeker                      4/6                4,178          0,96
Paul Meijer                       5/7                4,537          1,10
Serkan Milli                      5/6                3,213          1,56

Deze resultaten kunnen ook grafisch uitgezet worden, zie de volgende figuur.
Punten boven de schuine gestreepte lijn liggen in het gebied waarbij de score hoger is als de verwachte score op basis van de elo-ratings. Voor het gebied onder de lijn ligt de score lager dan de verwachte score.

Het moet gezegd worden dat deze data met een zekere schroom gebracht worden. Het zeer goede resultaat van 1,59 zal zeker door de betreffende speler bij de team-plaatsings-commissie gebruikt worden als argument voor plaatsing in team 3 of zelfs team 2. Schrijver dezes kan slecht de commissie als suggestie meegeven dat, zolang de betreffende speler Vladimir niet van het bord veegt, dat dan nog alles open ligt.

Overigens is nog interessant dat de totale score van het team 32 boordpunten was terwijl de verwachte elo-score 31,51 was.
Dus daaruit blijkt dat de elo-rating toch een waarde heeft om resultaten te voorspelen, wel niet van een enkele partij, of van een wedstrijd, maar wel van grote aantallen partijen.
Het kan zijn dat iemand uitstijgt boven zijn elo en goed scoort, maar daar tegenover staan dan weer teamgenoten die blunderend punten weggeven. Bij de tegenstanders is dat al idem dito.

Rest nog Foppe Reinders te bedanken voor het vele scheidsrechterswerk, Bert-Jan Melchers voor onder andere het volgen van de opstelling der teams teneinde reglementaire missers te voorkomen, en natuurlijk Jan Poland voor het kunst- en vliegwerk met klokken, borden en stukken zodat de thuiswedstrijden op tijd kunnen beginnen.

 

.