Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

voorzitter

Nieuwe voorzitter & Alcoholverbod

Op donderdag 25 Augustus ben ik tijdens de ALV door de aanwezige leden verkozen tot uw nieuwe voorzitter. Anders dan tijdens mijn vorige aanstelling wordt ik nu niet langer belemmerd door de parallelle aanwezigheid van een drukke baan en zal daarom met volle overtuiging mijn taken oppakken. Ik heb de overige leden van het bestuur gevraagd om op korte termijn een bestuursvergadering te organiseren zodat we kunnen inventariseren welke taken nu open staan, welke taken er nieuw bij komen en hoe we dat gaan prioritiseren.

De meest prangende vraag en ongerustheid bij de aanwezige leden betrof het afgekondigde alcoholverbod in Wijkplein Where. Niemand leek enige duidelijkheid te kunnen verschaffen omtrent de oorzaak en het vooruitzicht op een oplossing. Dat beschouwde ik dan ook als een van mijn eerste prioriteiten.

Inmiddels is het volgende geschied:

  1. Via een mail naar sociaal beheerder Hanneke Timmer ben ik in telefonisch contact gekomen met Clemens Hageraats
  2. Clemens wist mij duidelijk uit te leggen waar de oorzaak van dit probleem lag. U kunt dit hier nalezen Alcoholverbod Triton
  3. Eind juni is de benodigde vergunning door Clemens aangvraagd, maar hij informeerde mij dat de afhandeling bij de Gemeente maximaal 6 maanden in beslag kan nemen.
  4. Ik heb Clemens geinformeerd dat ik van mening ben dat een dergelijk lange termijn zonder volledige horeca faciliteiten gevolgen zou moeten hebben voor de zaalhuur die wij afdragen. Afhankelijk van de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag ga ik daar  later bij hem op terug komen.
  5. Ik heb Clemens tevens gevraagd naar mogelijke uitwijk mogelijkheden. Daarbij kwam heel Europa en de Inval ter sprake als mogelijk opties. In heel Europa lijkt de grootste zaal voor ons te klein te zijn. V.w.b. de Inval heb ik hem aangegeven dat de aanwezigheid van een sportschool boven onze speelzaal niet ideaal is ivm geluidsoverlast. Tevens opperde ik nog de mogelijkheid van Zuidpool waarop Clemens aangaf dat dit wijkcentrum niet onder beheer valt van Club Welzijn maar dat hij wel goed contact onderhield met de beheerder
  6. Afgesproken werd dat Clemens gaat inventariseren wat de uitwijkmogelijkheden zijn in Zuidpool en in de Inval. Hij komt hier woensdag 31-08 op terug.
  7. Tot slot heb ik een mail geschreven naar de Gemeente Purmerend om bij hen te benadrukken dat wij ernstige impact ondervinden van dit verbod en dat wij hen aansporen de doorlooptijd van de aanvraag van de vergunning zo kort mogelijk te houden.

Wellicht niet hetgeen u graag had willen horen, maar zo u kunt zien werken we hard aan een oplossing en hopen die zo snel mogelijk met u te kunnen delen.

Tot slot wil ik u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en zie u graag op donderdag 1 September bij de 1e ronde van de Rapid competitie.

Rob van Someren